Điểm tin Học viện Tư pháp »

Giám đốc Học viện Tư pháp được Trung ương giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội

Đoàn Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam đã thống nhất hiệp thương lập danh sách 197 người thuộc khối Trung ương đủ tiêu chuẩn giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XIV. Giám đốc Học viện Tư pháp Đỗ Đức Hồng Hà là một trong 197 người trong danh sách được giới thiệu ứng cử được thông qua tại Hội nghị.

18-08-2016

Thông tin đào tạo Thông tin bồi dưỡng

 

 

Số người truy cập: 3074608