ĐỘI NGŨ CÁN BỘ - GIẢNG VIÊN

ĐƠN VỊ HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ
BAN GIÁM ĐỐC Nguyễn Xuân Thu Giám đốc
Nguyễn Trường Thiệp Phó giám đốc
Trương Thế Côn Phó giám đốc
Nguyễn Minh Hằng Phó giám đốc
     
KHOA ĐÀO TẠO
LUẬT SƯ
Vũ Thị Hoà Trưởng khoa
Quách Đình Lực Phó trưởng khoa
Tống Thị Thanh Thanh Phó trưởng khoa
Nguyễn Thị Vân Anh Trưởng bộ môn
Nguyễn Thanh Mai Trưởng bộ môn
Nguyễn Thị An Na Trưởng bộ môn
Cao Thị Ngọc Hà Phó trưởng bộ môn
Lê Thu Thảo Phó trưởng bộ môn
Lê Thu Hằng Giảng viên chính
Lương Văn Tuấn Giảng viên chính
Hà Hữu Dụng Giảng viên
Vũ Thị Hương Giảng viên
Nguyễn Thị Thu Minh Giảng viên
Nguyễn Thị Thuý Hà Giảng viên
Trần Thị Thanh Thủy Giảng viên
Trần Thị Kim Oanh Giảng viên
Trần Mỹ Linh Giảng viên
Hoàng Thị Phương Thảo Giảng viên
Đoàn Quang Trợ giảng
Lê Mai Anh Giảng viên HĐ
Nguyễn Thị Hạnh Giảng viên HĐ
Nguyễn Tường Vi CVC Trợ lý khoa
Bùi Thị Thu Hằng Trợ lý khoa HĐ
     
KHOA ĐÀO TẠO CHUNG NGUỒN THẨM PHÁN, 
KIỂM SÁT VIÊN, LUẬT SƯ
Lê Thị Thuý Nga Trưởng khoa
Ngô Thị Ngọc Vân Phó trưởng khoa
Nguyễn Kim Chi Trưởng bộ môn
Nguyễn Mai Hương Giảng viên
Phạm Thị Ngọc Thảo Trợ lý khoa
     
KHOA ĐÀO TẠO 
CÁC CHỨC DANH 
THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
Bùi Nguyễn Phương Lê  Phó trưởng khoa PT
Cao Thị Kim Trinh Trưởng bộ môn
Hoàng Thị Thanh Hoa Giảng viên
Lê Thị Thanh Hằng Trợ lý khoa
Trần Thanh Phương Giảng viên HĐ
Nguyễn Thanh Thủy Giảng viên
Nguyễn Thị Phíp Giảng viên
     
KHOA ĐÀO TẠO
CÔNG CHỨNG VIÊN VÀ CÁC CHỨC DANH TƯ PHÁP KHÁC
Phạm Thị Thuý Hồng Trưởng khoa
Lại Thị Bích Ngà Phó trưởng khoa
Lê Thị Hương Giang Trưởng bộ môn
Lê Thị Trang Giảng viên
Đỗ Phương Thảo Trợ giảng
Hà Thị Thúy Ngọc Trợ lý khoa
Ngô Thu Uyên Trợ lý khoa HĐ
     
PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ
  
 
 
Bùi Thị Hòa Trưởng phòng
Nguyễn Văn Anh Phó trưởng phòng
Phạm Thị  Nhung Chuyên viên
Nguyễn Gia Hội Chuyên viên
Nguyễn Thị Minh Nguyệt Chuyên viên
Đoàn Thị Hưởng Chuyên viên
Hồ Thị Thùy Linh Chuyên viên HĐ
     
PHÒNG HÀNH CHÍNH,
TỔNG HỢP VÀ ĐỐI NGOẠI
Nguyễn Thị Phong Lan Trưởng phòng
Đào Đức Thịnh Chuyên viên
Vũ Thị Hằng Chuyên viên
Lê Thị Thanh Hằng Chuyên viên
Nguyễn Thị Kiều  Linh Chuyên viên
Hoàng Thanh Bình Nhân viên hành chính
Trịnh Thị Hà Nhân viên HĐ
Mai Thị Thu Huyền Nhân viên
Nguyễn Kim Ngọc Chuyên viên HĐ
     
PHÒNG ĐÀO TẠO
VÀ CÔNG TÁC HỌC VIÊN
Trần Minh Tiến Trưởng phòng
Nguyễn Thị Thu Hồng Phó trưởng phòng
Trần Thị  Hiên Chuyên viên chính
Chu Thành Công Chuyên viên
Dương Thị Thu Huyền Chuyên viên
Đàm Thị  Uyên Chuyên viên
Chu Thị Thanh Hương Chuyên viên
Đỗ Đức Duy Chuyên viên HĐ
     
PHÒNG 
TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
Phạm Thị Hà Trưởng phòng
Vũ Thị Minh Huệ Kế toán viên
Phạm Quang Tiến Thủ quỹ
Hà Thanh Huyền Kế toán viên
Đỗ Hải Yến Kế toán viên
Trịnh Thanh Tùng Kế toán viên TC
     
 
PHÒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Ngọc Dũng Trưởng phòng
Hoàng Thị Thảo Phó trưởng phòng
Vũ Thị Thanh Mai Chuyên viên
Lê Quốc Hoa Lái xe
Nguyễn Thị Hà Nhân viên phục vụ
Hà Văn Tuân Nhân viên hội trường
Đào Thị Đăng Nhân viên phục vụ
Bùi Văn Minh Chuyên viên HĐ
Nguyễn Văn Thức Nhân viên kỹ thuật
Nguyễn Hồng Quân Nhân viên kỹ thuật
Nguyễn Minh Châu Chuyên viên HĐ
     
PHÒNG 
QUẢN LÝ KHOA HỌC
VÀ TRỊ SỰ TẠP CHÍ NGHỀ LUẬT
Nguyễn Thanh Phú Trưởng phòng
Đỗ Thị Thu Hằng Phó trưởng phòng  
Nguyễn Thị Hương Chuyên viên chính
Vũ Thị Thu Thủy Chuyên viên
Phạm Ngọc Linh Biên tập viên
Trịnh Mỹ Hường Biên tập viên HĐ
     
TRUNG TÂM 
BỒI DƯỠNG CÁN BỘ
Bùi Thị Hà Giám đốc TT
Bạch Thị Hồng Hạnh Phó giám đốc TT
Nguyễn Thị Phương Chuyên viên
Đặng Thị Lan Anh Chuyên viên
Phạm Ngọc Minh Châu Chuyên viên
Đào Ngọc Mai Anh Chuyên viên HĐ
Nguyễn Duy Thái Chuyên viên HĐ
Nguyễn Thanh Bình Chuyên viên HĐ
     
TRUNG TÂM KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO Vũ Thị Thu Hiền Giám đốc 
Trần Danh Tuyên Chuyên viên chính
Vương Văn Hiên Chuyên viên
Nguyễn Thế Anh Chuyên viên
Ngô Thái Dung Chuyên viên
     
TRUNG TÂM 
THÔNG TIN – THƯ VIỆN
Bùi Đăng  Hùng Giám đốc TT
Hoàng Thế Đức Phó giám đốc TT
Ng. Thị Thanh Hương Biên tập viên
Thân Văn Dũng Kỹ sư tin học
Đỗ Văn Bắc Thư viện viên
Đỗ Thị Thu Thư viện viên
Lê Đức Hải Nhân viên kỹ thuật
Phan Thị Phương Thư viện viên HĐ
     
TRUNG TÂM LIÊN KẾT ĐÀO TẠO
LUẬT SƯ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ
Nguyễn Thị Minh Huệ Giám đốc TT
Đồng Thị Kim Thoa Phó giám đốc TT
Lê Ngọc Cẩm Trợ giảng
Nguyễn Thị Trang Chuyên viên
     
TRUNG TÂM
TƯ VẤN PHÁP LUẬT
Nguyễn Hữu Ước Giám đốc TT
     
CƠ SỞ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Trần Quốc Liêm Phó trưởng Cơ sở
Nguyễn Cảnh Tuyến Phó trưởng Cơ sở
Võ Hồng Sơn Trưởng bộ môn
Võ Xuân Cường Trưởng bộ môn
Phạm Liến Phó trưởng bộ môn
Ng Thị Hương Giang Phó trưởng bộ môn
Nguyễn Văn Dũng Tổ phó Tổ Đào tạo
Hồ Quân Chính Giảng viên
Nguyễn Hồng Quang Giảng viên
Võ Hồng Nam Giảng viên
Lê Thị Nhàn Giảng viên
Phạm Lê Kiều Duyên Giảng viên
Hồ Thị Bảo Ngọc Giảng viên
Vũ Huy Hoàng Giảng viên
Nguyễn Tuấn Hải Trợ giảng
Nguyễn Thị Thu Hà Trợ giảng
Ngô Thị Thu Huyền Trợ giảng
Nguyễn Thanh Thảo Nhi Trợ giảng
Nguyễn Thị Thơm Chuyên viên
Nguyễn Út Hạnh Chuyên viên
Đoàn Trung Dũng Chuyên viên
Đặng Đôn Danh Kế toán viên
Hoàng Thế Thắng Kỹ thuật viên
Vũ Tiến Hưng Lái xe HĐ
Phạm Đình Bàn Chuyên viên HĐ
Phan Hồng Hải Kỹ sư HĐ
Phan Hoàng Hải Chuyên viên HĐ
Nguyễn Hà Chuyên viên HĐ
Nguyễn Thị Minh Như Chuyên viên HĐ
Nguyễn Huy Phục Chuyên viên HĐ
Bùi Huyền Trường Thanh Chuyên viên HĐ
Hà Tài Bẩy Kỹ sư HĐ
Lê Thị Tuyết Chuyên viên HĐ
Tống Văn Tú Chuyên viên HĐ
Lê Thị Bích Trâm Kế toán viên HĐ
 Quản trị mạng