ĐỘI NGŨ CÁN BỘ - GIẢNG VIÊN

ĐƠN VỊ HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ
BAN GIÁM ĐỐC
 
 
 
 
 
 
 
Nguyễn Xuân Thu Phó Giám đốc phụ trách
Nguyễn Trường Thiệp Phó giám đốc
Trương Thế Côn Phó giám đốc
     
KHOA ĐÀO TẠO CHUNG NGUỒN THẨM PHÁN, 
KIỂM SÁT VIÊN, LUẬT SƯ
 
 
 
 
 
 
Lê Thị Thuý Nga Trưởng khoa
Quách Đình Lực Phó trưởng khoa
Nguyễn Thị Hạnh Trưởng bộ môn
Nguyễn Kim Chi Giảng viên
Trần Thị Huyền Trang Giảng viên
Nguyễn Mai Hương Giảng viên
Phạm Thị Ngọc Thảo Chuyên viên
     
KHOA ĐÀO TẠO 
CÁC CHỨC DANH 
THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trần Thanh Phương Trưởng khoa
Bùi Nguyễn Phương Lê  Trưởng bộ môn
Cao Thị Kim Trinh Phó trưởng bộ môn
Nguyễn Thanh Thủy Giảng viên cao cấp
Nguyễn Thị Phíp Giảng viên
Lê Thị Thanh Hằng Chuyên viên
     
KHOA ĐÀO TẠO
LUẬT SƯ
 
 
 
 
 
 

 


 
Nguyễn Minh Hằng Trưởng khoa
Vũ Thị Hoà Phó trưởng khoa
Ngô Thị Ngọc Vân Phó trưởng khoa
Lê Mai Anh Giảng viên chính
Lê Thu Hằng Trưởng bộ môn
Tống Thị Thanh Thanh Trưởng bộ môn 
Nguyễn Thị Vân Anh Trưởng bộ môn
Nguyễn Thanh Mai Trưởng bộ môn
Nguyễn Thị An Na Giảng viên
Hà Hữu Dụng Giảng viên
Vũ Thị Hương Giảng viên
Phạm Quỳnh Lan Giảng viên
Cao Thị Ngọc Hà Giảng viên
Lê Thu Thảo Giảng viên
Nguyễn Thị Thu Minh Giảng viên
Nguyễn Thị Thuý Hà Giảng viên
Trần Thị Thanh Thủy Giảng viên
Trần Thị Kim Oanh Giảng viên
Nguyễn Tường Vi Chuyên viên
Bùi Thị Thu Hằng Người lao động
     
KHOA ĐÀO TẠO
CÔNG CHỨNG VIÊN VÀ CÁC CHỨC DANH TƯ PHÁP KHÁC
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Phạm Thị Thuý Hồng Trưởng khoa
Lại Thị Bích Ngà Phó trưởng khoa
Lê Thị Hương Giang Trưởng bộ môn
Lê Thị Trang Giảng viên
Đỗ Phương Thảo Giảng viên
Hà Thị Thúy Ngọc Chuyên viên
Ngô Thu Uyên Người lao động
     
PHÒNG ĐÀO TẠO VÀ CÔNG TÁC HỌC VIÊN
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trần Minh Tiến Trưởng phòng
Nguyễn Thị Thu Hồng Phó trưởng phòng
Trần Thị  Hiên Chuyên viên chính
Nguyễn Thế Anh Chuyên viên
Chu Thành Công Chuyên viên
Dương Thị Thu Huyền Chuyên viên
Đàm Thị  Uyên Chuyên viên
Đỗ Đức Duy Người lao động
     
TRUNG TÂM KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO
 
 
 
Vũ Thị Thu Hiền Phụ trách TT
Triệu Minh Anh Thư viện viên chính
Trần Danh Tuyên Chuyên viên chính
Nguyễn Thị Hà Chuyên viên
     
PHÒNG HÀNH CHÍNH, TỔNG HỢP VÀ ĐỐI NGOẠI
 
 
 
 
 
 
 
Nguyễn Thị Phong Lan Trưởng phòng
Đào Đức Thịnh Chuyên viên
Vũ Thị Hằng Chuyên viên
Lê Thị Thanh Hằng Chuyên viên
Nguyễn Thị Kiều  Linh Chuyên viên
Hoàng Thanh Bình Lưu trữ viên trung cấp
Trịnh Thị Hà Kỹ thuật viên đánh máy
Mai Thị Thu Huyền Nhân viên phục vụ
Đào Đình Anh Người lao động
Nguyễn Kim Ngọc Người lao động
     
PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ
 
 
 
 
 
Bùi Thị Hòa Trưởng phòng
Nguyễn Văn Anh Phó trưởng phòng
Phạm Thị  Nhung Chuyên viên
Nguyễn Gia Hội Chuyên viên
Nguyễn Thị Minh Nguyệt Chuyên viên
     
PHÒNG 
TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
 
 
 
 
 
 
Phạm Thị Hà Trưởng phòng
Vũ Thị Minh Huệ Kế toán viên
Vũ Thị Thanh Mai Thủ quỹ
Hà Thanh Huyền Kế toán viên
Đỗ Hải Yến  Kế toán viên
Trịnh Thanh Tùng Kế toán viên trung cấp
     
 
PHÒNG QUẢN TRỊ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nguyễn Ngọc Dũng Trưởng phòng
Hoàng Thị Thảo Phó trưởng phòng
Phạm Quang Tiến Chuyên viên
Lê Quốc Hoa Lái xe
Nguyễn Thị Hà Nhân viên
Hà Văn Tuân Nhân viên
Nguyễn Đình Xuyên Bảo vệ
Nguyễn Hữu Khương Bảo vệ
Vũ Văn Xuân Bảo vệ
Đào Thị Đăng Người lao động
Bùi Văn Minh Người lao động
Nguyễn Văn Thức Người lao động
Bùi Thu Yến Người lao động
Nguyễn Hồng Quân Người lao động
     
TRUNG TÂM
TƯ VẤN PHÁP LUẬT
Nguyễn Hữu Ước Giám đốc TT
     
TRUNG TÂM 
BỒI DƯỠNG CÁN BỘ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bùi Thị Hà Giám đốc TT
Bạch Thị Hồng Hạnh Phó giám đốc TT
Đặng Thị Lan Anh Chuyên viên
Phạm Ngọc Minh Châu Chuyên viên
Đào Ngọc Mai Anh Người lao động
Nguyễn Duy Thái Người lao động
     
PHÒNG 
QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ TRỊ SỰ TẠP CHÍ NGHỀ LUẬT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nguyễn Thanh Phú Trưởng phòng
Đỗ Thị Thu Hằng Phó trưởng phòng  
Nguyễn Thị Hương Chuyên viên chính
Vũ Thị Thu Thủy Chuyên viên
Phạm Ngọc Linh Biên tập viên
Trịnh Mỹ Hường Người lao động
     
TRUNG TÂM 
THÔNG TIN – THƯ VIỆN
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bùi Đăng  Hùng Giám đốc TT
Hoàng Thế Đức Phó giám đốc TT
Ng. Thị Thanh Hương Biên tập viên
Thân Văn Dũng Kỹ sư tin học
Đỗ Văn Bắc Thư viện viên
Đỗ Thị Thu Thư viện viên
Lê Đức Hải Nhân viên kỹ thuật
Phan Thị Phương Kỹ thuật viên đánh máy
     
TRUNG TÂM LIÊN KẾT ĐÀO TẠO LUẬT SƯ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nguyễn Thị Minh Huệ Phó giám đốc TT (PTr)
Đồng Thị Kim Thoa Phó giám đốc TT
Lê Ngọc Cẩm Giảng viên
Chu Thị Thanh Hương  Chuyên viên 
Nguyễn Thị Trang Chuyên viên
Nguyễn Thanh Bình Người lao động
     
CƠ SỞ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
Trần Quốc Liêm Phó trưởng Cơ sở
Nguyễn Cảnh Tuyến Phó trưởng Cơ sở
Võ Hồng Sơn Trưởng bộ môn
Phạm Liến Phó trưởng bộ môn
Nguyễn Thị Hương Giang Phó trưởng bộ môn
Nguyễn Văn Dũng Giảng viên, Tổ phó Tổ ĐT
Hồ Quân Chính Giảng viên, phụ trách BM
Võ Xuân Cường Giảng viên
Nguyễn Thị Dung Giảng viên
Nguyễn Hồng Quang Giảng viên
Phạm Lê Kiều Duyên Giảng viên
Hồ Thị Bảo Ngọc Giảng viên
Vũ Huy Hoàng Giảng viên
Nguyễn Tuấn Hải Giảng viên
Đoàn Quang Giảng viên
Trần Thị Mỹ Linh Giảng viên
Nguyễn Thị Thu Hà Giảng viên
Ngô Thị Thu Huyền Giảng viên
Nguyễn Thanh Thảo Như Giảng viên
Nguyễn Thị Thơm Chuyên viên
Nguyễn Thị Ngọc Anh Chuyên viên
Đoàn Trung Dũng Chuyên viên
Đặng Đôn Danh Kế toán viên
Hoàng Thế Thắng Kỹ thuật viên
Vũ Tiến Hưng Nhân viên lái xe
Phạm Đình Bàn Bảo vệ
Phan Hồng Hải Nhân viên kỹ thuật
Phan Hoàng Hải Nhân viên kỹ thuật
Nguyễn Hà Người lao động
Nguyễn Thị Khuyên Người lao động
Nguyễn Thị Minh Như Người lao động
Nguyễn Huy Phục Người lao động
Bùi Huyền Trường Thanh Người lao động
Hà Tài Bẩy Người lao động