ĐỘI NGŨ CÁN BỘ - GIẢNG VIÊN

ĐƠN VỊ

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

BAN GIÁM ĐỐC

Đoàn Trung Kiên

Giám đốc

Nguyễn Trường Thiệp

Phó Giám đốc

Nguyễn Xuân Thu

Phó giám đốc

 

 

 

KHOA ĐÀO TẠOCHUNG NGUỒN THẨM PHÁN, KIỂM SÁT VIÊN, LUẬT SƯ

 

Lê Thị Thuý Nga

Phó trưởng khoa (PTr)

Quách Đình Lực

Phó trưởng khoa

Nguyễn Thị Hạnh

Trưởng bộ môn

Nguyễn Thanh Mai

Trưởng bộ môn

Đỗ Thị Ngọc Tuyết

Giảng viên cao cấp

Nguyễn Kim Chi

Giảng viên

Lê Thị Nhàn

Giảng viên

Nguyễn Thị Thu Minh

Chuyên viên

 

 

 

KHOA ĐÀO TẠO CÁC CHỨC DANH THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

Trần Thanh Phương

Trưởng khoa

Nguyễn Thị Phíp

Phó trưởng khoa

Bùi Nguyễn Phương Lê 

Trưởng bộ môn

Cao Thị Kim Trinh

Phó trưởng bộ môn

Lê Thị Thanh Hằng

Chuyên viên

 

 

 

 

 

 

KHOA ĐÀO TẠO
LUẬT SƯ

 

 

 

Nguyễn Minh Hằng

Trưởng khoa

Vũ Thị Hoà

Phó Trưởng khoa

Ngô Thị Ngọc Vân

Phó Trưởng khoa

Lê Mai Anh Giảng viên chính

Lê Thu Hằng

Trưởng bộ môn

Vũ Thị Thu Hiền

Trưởng bộ môn

Tống Thị Thanh Thanh

Trưởng bộ môn 

Nguyễn Thị Vân Anh

Trưởng bộ môn

Nguyễn Thị An Na

Giảng viên

Hà Hữu Dụng

Giảng viên

Trần Thị Phương Hạnh

Giảng viên

Vũ Thị Hương

Giảng viên

Phạm Quỳnh Lan

Giảng viên

Lê Thu Thảo

Giảng viên

Bùi Thị Thu Hằng

Chuyên viên

Trần Thị Thanh Thủy

Chuyên viên

Nguyễn Tường Vi

Chuyên viên

 

 

 

KHOA ĐÀO TẠO
CÔNG CHỨNG VIÊN VÀ CÁC CHỨC DANH TƯ PHÁP KHÁC

Phạm Thị Thuý Hồng

P.Trưởng khoa (PTr)

Đồng  Thị Kim Thoa

P. Trưởng khoa

Nguyễn Thị Thu Hồng

Trưởng bộ môn

Lại Thị Bích Ngà

Phó Trưởng bộ môn

Lê Thị Hương Giang

Giảng viên

Hà Thị Thúy Ngọc

Chuyên viên

 

 

 

PHÒNG ĐÀO TẠO VÀ CÔNG TÁC HỌC VIÊN

 

Trần Minh Tiến

Trưởng phòng

Uông Thị  Hà

P.Trưởng phòng

Nguyễn Thế Anh

Chuyên viên

Chu Thành Công

Chuyên viên

Trần Thị  Hiên

Chuyên viên

Nguyễn Mai Hương

Chuyên viên

Dương Thị Thu Huyền

Nhân viên phục vụ

Phạm Thị Ngọc Thảo

Chuyên viên

 

 

 

TRUNG TÂM KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO

Trần Văn Bách

Giám đốc TT

Trần Danh Tuyên

Chuyên viên chính

Nguyễn Thị Hà

Chuyên viên

Nguyễn Thị Thuý Hà

Chuyên viên

 

 

 

PHÒNG HÀNH CHÍNH – TỔNG HỢP VÀ ĐỐI NGOẠI

 

 

Nguyễn Thị Phong Lan

P.Trưởng phòng (PTr)

Đào Đình Anh

Chuyên viên

Hoàng Thanh Bình 

Kỹ thuật viên lưu trữ

Trịnh Thị Hà 

Nhân viên văn thư 

Lê Thị Thanh Hằng

Chuyên viên

Mai Thị Thu Huyền

Nhân viên phục vụ

Nguyễn Kim Ngọc 

Chuyên viên

Nguyễn Thị Trang Chuyên viên

Nguyễn Mạnh Tuấn 

Chuyên viên

 

 

 

PHÒNG TỔ CHỨC
CÁN BỘ

 

 

Lê Quang Nội

Trưởng phòng

Nguyễn Tuấn Long

Phó trưởng phòng

Nguyễn Thị Kiều  Linh

Chuyên viên

Phạm Thị  Nhung

Chuyên viên

Trần Thị Huyền Trang

Chuyên viên

Nguyễn Gia Hội

Chuyên viên

Nguyễn Thị Minh Nguyệt

Chuyên viên

 

 

 

PHÒNG TÀI CHÍNH
KẾ TOÁN

 

Phạm Thị Hà

Trưởng phòng

Ngô Thị Bích Vân

Kế toán viên chính

Vũ Thị Minh Huệ

Kế toán viên

Vũ Thị Thanh Mai

Thủ quỹ

Hà Thanh Huyền

Kế toán viên

Đỗ Hải Yến

 Kế toán viên

 

 

 

PHÒNG QUẢN TRỊ

 

Nguyễn Ngọc Dũng

Trưởng phòng

Nguyễn Minh Chính

P.Trưởng phòng

Lê Quốc Hoa

Lái xe

Nguyễn Thị Hà

Nhân viên

Đào Thị Đăng

Nhân viên

Hà Văn Tuân

Nhân viên

Nguyễn Đình Xuyên

Bảo vệ

Nguyễn Hữu Khương

Bảo vệ

Đinh Nguyên Vỹ

Bảo vệ

Vũ Văn Xuân

Bảo vệ

Bùi Văn Minh

Kế toán viên

Nguyễn Văn Thức

Nhân viên

Bùi Thu Yến

Chuyên viên

 

 

 

TRUNG TÂM TƯ VẤN PHÁP LUẬT

Nguyễn Hữu Ước

Q.Giám đốc TT

Nguyễn Văn Anh

Phó giám đốc TT

Đào Dư Long

Phó giám đốc TT

 

 

 

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CÁN BỘ

 

Trương Thế Côn

Giám đốc TT

Bùi Thị Hà

Phó Giám đốc TT

Bạch Thị Hồng Hạnh

Chuyên viên

Hoàng  Thị Thảo

Lưu trữ viên

Phạm Quang Tiến

Chuyên viên

 

 

 

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ TRỊ SỰ TẠP CHÍ NGHỀ LUẬT

Nguyễn Thanh Phú

Trưởng phòng

Đỗ Thị Thu Hằng

Phó trưởng phòng  

Nguyễn Thị Hương

Chuyên viên chính

Vũ Thị Thu Thủy 

Chuyên viên

Hà Thị Lan Anh

Chuyên viên

 

 

 

TRUNG TÂM THÔNG TIN – THƯ VIỆN

 

 

 

 

 

Bùi Đăng  Hùng

Giám đốc TT

Hoàng Thế Đức

Phó giám đốc TT

Triệu Minh Anh

Tổ trưởng Tổ thư viện

Đỗ Văn Bắc

P. tổ trưởng Tổ thư viện

Thân Văn Dũng

Kỹ sư tin học

Lê Đức Hải

Nhân viên kỹ thuật

Ng. Thị Thanh Hương

Biên tập viên

Phan Thị Phương

Kỹ thuật viên đánh máy

 

 

 

TRUNG TÂM LIÊN KẾT ĐÀO TẠO LUẬT SƯ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

Nguyễn Thị Minh Huệ

Phó giám đốc TT (PTr)

Chu Thị Thanh Hương

Thư viện viên 

 Quách Thị Thu Hương 

Chuyên viên

Nguyễn Thanh Bình Chuyên viên

 

 

 

CƠ SỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Ngô Văn

P.Trưởng Cơ sở

Trần Quốc Liêm

P.Trưởng Cơ sở

Võ Hồng Sơn

Trưởng bộ môn

Lê Thị Mai Hương

Trưởng bộ môn

Phạm Liến

P.trưởng bộ môn

Nguyễn Thị Hương Giang

P.trưởng bộ môn

Võ Xuân Cường

Giảng viên

Nguyễn  Thanh Hải

Giảng viên

Chu Kim Long

Giảng viên

Nguyễn Hồng Quang

Giảng viên

Phạm Lê Kiều Duyên

Giảng viên tập sự

Lại Thị Hồng Nhung

Giảng viên tập sự

Hồ Thị Bảo Ngọc

Giảng viên tập sự

Vũ Huy Hoàng

Giảng viên tập sự

Nguyễn Cảnh Tuyến

Tổ phó Tổ Đào tạo

Nguyễn Thị Ngọc Anh

Chuyên viên

Đoàn Trung Dũng

Chuyên viên

Nguyễn Văn Dũng

Tổ phó Tổ  HC-QT

Đặng Đôn Danh

Kế toán viên

Nguyễn Hà

Chuyên viên

Nguyễn Tuấn Hải

Chuyên viên

Nguyễn Thị Khuyên

Chuyên viên

Nguyễn Thị Huế Linh

Chuyên viên

Nguyễn Thị Minh Như

Thư viện viên

Nguyễn Huy Phục

Chuyên viên

Bùi Huyền Trường Thanh

Chuyên viên

Nguyễn Thị Thơm

Chuyên viên

Đàm Thị  Uyên

Chuyên viên

Nguyễn Thị Thúy

Nhân viên văn thư lưu trữ

Phạm Đình Bàn

Nhân viên

Phan Hồng Hải

Nhân viên

Phan Hoàng Hải

Nhân viên

Vũ Tiến Hưng

Nhân viên lái xe