Tổ chức Lớp thứ hai bồi dưỡng kỹ năng tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm cho Kiểm sát viên

Triển khai Kế hoạch công tác năm 2017 và nhằm nâng cao năng lực, trình độ, kỹ năng tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm cho Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, ngày 11/12/2017, Học viện Tư pháp phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội tiếp tục tổ chức Lớp bồi dưỡng kỹ năng tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm thứ hai cho Kiểm sát viên Viện KSND thành phố Hà Nội. Đến dự Lễ khai giảng có đồng chí Phó viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Dũng và Giám đốc Học viện Tư pháp Đoàn Trung, các thầy cô giáo tham gia giảng dạy và 71 kiểm sát viên tham gia lớp bồi dưỡng.