Khai giảng Lớp đào tạo chung nguồn thẩm phán, kiểm sát viên, luật sư cho cán bộ, giảng viên nước CHDCND Lào

Tiếp tục triển khai kế hoạch của Dự án “Hỗ trợ Học viện Tư pháp Lào”, chiều nay, 18/3/2019, Học viện Tư pháp Việt Nam long trọng tổ chức Lễ khai giảng Lớp đào tạo chung nguồn thẩm phán, kiểm sát viên, luật sư cho cán bộ, giảng viên của CHDCND Lào.