Tăng cường quan hệ hợp tác quốc tế với Đại sứ quán Pháp

Ngày 04/8/2020, Học viện Tư pháp đã tiếp bà Alice Longuet - Cán bộ pháp lý và bảo vệ quyền trẻ em, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, để trao đổi thông tin về tình hình hợp tác giữa Học viện Tư pháp với các cơ quan đối tác của Cộng hòa Pháp, công tác đào tạo luật sư và công chứng viên tại Việt Nam, và định hướng tăng cường hợp tác giữa hai Bên trong thời gian tới.