Đoàn cán bộ Học viện Tư pháp CHDCND Lào thăm và làm việc tại Học viện Tư pháp

Sáng ngày 16/10/2018, Giám đốc Học viện Tư pháp Đoàn Trung Kiên tiếp đón Đoàn cán bộ Học viện Tư pháp nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào đến làm việc tại Học viện Tư pháp Việt Nam. Nhiều cán bộ, viên chức của Học viện Tư pháp Việt Nam cũng tham dự buổi tiếp đón.