Khai giảng Lớp đào tạo nghề Luật sư năm 2019 tại Thừa Thiên Huế

Sáng ngày 16/6/2019, tại trường Đại học Luật- Đại học Huế, Học viện Tư pháp phối hợp với Trung tâm tư vấn pháp luật và đào tạo ngắn hạn, trường Đại học Luật- Đại học Huế tổ chức Lễ khai giảng Lớp đào tạo nghề Luật sư năm 2019 tại Thừa Thiên Huế.