Khai giảng Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch tại tỉnh Hà Nam

Sáng ngày 19/10/2019, Học viện Tư pháp phối hợp với Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch cho công chức làm công tác hộ tịch tại UBND cấp xã, cấp huyện tại tỉnh Hà Nam năm 2019.