Khai giảng Lớp Bồi dưỡng ngạch Thẩm tra viên thi hành án dân sự khoá I năm 2018

Triển khai Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp năm 2018 được phê duyệt theo Quyết định số 2707/QĐ-BTP ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Quyết định số 178/QĐ-HVTP ngày 28/02/2018 của Giám đốc Học viện Tư pháp về việc mở Lớp Bồi dưỡng ngạch Thẩm tra viên thi hành án dân sự khoá I năm 2018, Ngày 21/5/2018, Học viện Tư pháp đã tổ chức Lễ khai giảng lớp học. Đến dự lễ khai giảng khóa bồi dưỡng có bà Trần Thị Phương Hoa – Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục thi hành án dân sự Bộ Tư pháp, ông Đoàn Trung Kiên – Giám đốc Học viện Tư pháp cùng các thầy cô giáo và toàn thể học viên của lớp học.