Khai giảng Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch tại Thái Bình

Sáng ngày 15/7/2019, tại Trường Đại học Thái Bình, Học viện Tư pháp phối hợp với Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch cho công chức làm công tác hộ tịch tại UBND cấp xã, cấp huyện của tỉnh.