Học viện Tư pháp triển khai công tác năm 2021

Chiều 13/01/2021, Học viện Tư pháp tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2021. Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh và Phó giám đốc phụ trách Học viện Tư pháp Nguyễn Xuân Thu đồng chủ trì Hội nghị. Đại diện lãnh đạo nhiều đơn vị thuộc Bộ Tư pháp cũng tham dự Hội nghị này.