Học viện Tư pháp tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019

Sáng 16/01/2019, Học viện Tư pháp tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh và Giám đốc Học viện Tư pháp Đoàn Trung Kiên đồng chủ trì Hội nghị. Đại diện lãnh đạo nhiều đơn vị thuộc Bộ Tư pháp cũng tham dự Hội nghị này cùng các cán bộ, giảng viên của Học viện Tư pháp.