Cảm nhận của bạn về bồi dưỡng trực tuyến?
Rất tốt
Tốt
Bình thường
 ​​​​​​