Giám đốc:

(+84) 024.62873428 ext 106

Tuyển sinh - Đào tạo:

Hà Nội: (+84) 024.62739780

(+84) 024.62873428 (ext 236, 115)

Cơ sở thành phố Hồ Chí Minh:

+84) 02822539104 - 02822539102

Quản trị Website:

(+84) 024.62873428 ext 119

Đảng bộ Học Viện Tư Pháp Công đoàn Học Viện Tư Pháp Đoàn TNCS HCM Học Viện Tư Pháp Chi hội cựu chiến binh Trung tâm tư vấn pháp luật Danh bạ điện thoại

Đang online: 352

Lượt truy cập: 53757122

Cơ cấu - tổ chức

Đội ngũ viên chức
ĐƠN VỊ HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ
TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CÁN BỘ Bùi Thị Hà Giám đốc
Bạch Thị Hồng Hạnh Phó giám đốc
Nguyễn Thị Phương Chuyên viên
Đặng Thị Lan Anh Chuyên viên
Phạm Ngọc Minh Châu Chuyên viên
Đào Ngọc Mai Anh Người lao động
Nguyễn Duy Thái Người lao động
Nguyễn Thanh Bình Người lao động