Giám đốc:

(+84) 024.62873428 ext 106

Tuyển sinh - Đào tạo:

Hà Nội: (+84) 024.62739780

(+84) 024.62873428 (ext 236, 115)

Cơ sở thành phố Hồ Chí Minh:

+84) 02822539104 - 02822539102

Quản trị Website:

(+84) 024.62873428 ext 119

Đảng bộ Học Viện Tư Pháp Công đoàn Học Viện Tư Pháp Đoàn TNCS HCM Học Viện Tư Pháp Chi hội cựu chiến binh Trung tâm tư vấn pháp luật Danh bạ điện thoại

Đang online: 7

Lượt truy cập: 8982926

Cơ cấu - tổ chức

Cơ cấu tổ chức hiện tại của Trung tâm gồm:
- 01 Giám đốc;
- 01 Phó Giám đốc;
- 02 chuyên viên và 01 nhân viên Hợp đồng;

Đội ngũ cán bộ, viên chức:
ĐƠN VỊ HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ
TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CÁN BỘ
Trương Thế Côn Giám đốc TT
Bùi Thị Hà Phó Giám đốc TT
Bạch Thị Hồng Hạnh Chuyên viên
Hoàng  Thị Thảo Lưu trữ viên
Phạm Quang Tiến Chuyên viên