Giám đốc:

(+84) 024.62873428 ext 106

Tuyển sinh - Đào tạo:

Hà Nội: (+84) 024.62739780

(+84) 024.62873428 (ext 236, 115)

Cơ sở thành phố Hồ Chí Minh:

+84) 02822539104 - 02822539102

Quản trị Website:

(+84) 024.62873428 ext 119

Đảng bộ Học Viện Tư Pháp Công đoàn Học Viện Tư Pháp Đoàn TNCS HCM Học Viện Tư Pháp Chi hội cựu chiến binh Trung tâm tư vấn pháp luật Danh bạ điện thoại

Đang online: 52

Lượt truy cập: 9476626

Thông báo nhập học Lớp bồi dưỡng nghề công chứng khóa V/2018 tại Hà Nội

Học viện Tư pháp thông báo nhập học Lớp BD nghề công chứng khóa V/2018 tại Hà Nội!
 
Căn cứ Quyết định số 176/QĐ-HVTP ngày 28/02/2018 của Giám đốc Học viện Tư pháp về việc mở Lớp Bồi dưỡng nghề công chứng khóa V/2018.
Căn cứ danh sách học viên đăng ký tham dự khóa học bồi dưỡng nghề công chứng, Học viện Tư pháp thông báo lịch nhập học, cụ thể như sau:
1. Danh sách triệu tập học: (Theo danh sách trong tập tin đính kèm)
2. Thời gian khai giảng và địa điểm học:
- Khai giảng: 8h00' ngày 12/5/2018 (Thứ Bảy)
- Địa điểm tổ chức lớp học: Hội trường B.402, Học viện Tư pháp, số 9 phố Trần Vĩ, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
Ban Tổ chức đón tiếp và phát tài liệu cho học viên tham dự lớp học từ 14h00’ đến 17h00’ ngày 11/5/2018 (Thứ Sáu) tại hội trường A.406, Học viện Tư pháp, số 9 phố Trần Vĩ, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
Trân trọng!