Giám đốc:

(+84) 024.62873428 ext 106

Tuyển sinh - Đào tạo:

Hà Nội: (+84) 024.62739780

(+84) 024.62873428 (ext 236, 115)

Cơ sở thành phố Hồ Chí Minh:

+84) 02822539104 - 02822539102

Quản trị Website:

(+84) 024.62873428 ext 119

Đảng bộ Học Viện Tư Pháp Công đoàn Học Viện Tư Pháp Đoàn TNCS HCM Học Viện Tư Pháp Chi hội cựu chiến binh Trung tâm tư vấn pháp luật Danh bạ điện thoại

Đang online: 559

Lượt truy cập: 19226609

Thông báo nhập học Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính khoá II năm 2019

Xem chi tiết nội dung thông tin trong tập tin đính kèm

Các tin khác

Thông báo nhập học Lớp bồi dưỡng tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản (Lớp Ngân sách) Thông báo nhập học Lớp BD tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản (Lớp Ngân sách) Thông báo nhập học Lớp BD chuyên sâu kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ pháp luật về quản trị nhân sự và xử lý vi phạm lao động cho doanh nghiệp tại Hà Nội Thông báo nhập học Lớp BD năng lực kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp Vụ và tương đương năm 2019 (Các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp) Thông báo nhập học Lớp BD năng lực kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp Vụ và tương đương năm 2019 Thông báo thay đổi thời gian khai giảng Lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính khoá II/2019 Thông báo nhập học Lớp đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng khoá XI năm 2019 (Lớp tổ chức tại TP.HCM) Thông báo về việc tổ chức ghép 02 Lớp BD kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 3 và 4 các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp năm 2019 Thông báo nhập học Lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp Thông báo thay đổi thời gian khai giảng Lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 3 các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp