Giám đốc:

(+84) 024.62873428 ext 106

Tuyển sinh - Đào tạo:

Hà Nội: (+84) 024.62739780

(+84) 024.62873428 (ext 236, 115)

Cơ sở thành phố Hồ Chí Minh:

+84) 02822539104 - 02822539102

Quản trị Website:

(+84) 024.62873428 ext 119

Đảng bộ Học Viện Tư Pháp Công đoàn Học Viện Tư Pháp Đoàn TNCS HCM Học Viện Tư Pháp Chi hội cựu chiến binh Trung tâm tư vấn pháp luật Danh bạ điện thoại

Đang online: 70

Lượt truy cập: 13085595

Thông báo thay đổi thời gian khai giảng và chiêu sinh bổ sung lớp BD chức danh nghề nghiệp Trợ giúp viên pháp lý hạng II năm 2019

Xem chi tiết nội dung thông tin trong tập tin đính kèm