Giám đốc:

(+84) 024.62873428 ext 106

Tuyển sinh - Đào tạo:

Hà Nội: (+84) 024.62739780

(+84) 024.62873428 (ext 236, 115)

Cơ sở thành phố Hồ Chí Minh:

+84) 02822539104 - 02822539102

Quản trị Website:

(+84) 024.62873428 ext 119

Đảng bộ Học Viện Tư Pháp Công đoàn Học Viện Tư Pháp Đoàn TNCS HCM Học Viện Tư Pháp Chi hội cựu chiến binh Trung tâm tư vấn pháp luật Danh bạ điện thoại

Đang online: 21

Lượt truy cập: 25643263

Thông báo nhập học Lớp BD tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản từ ngày 11/6/2019 - 13/6/2019 (Lớp Chiêu sinh tự do)

Xem chi tiết nội dung thông tin trong tập tin đính kèm

Các tin khác

Thông báo nhập học Lớp BD nghề công chứng khoá VI tổ chức tại Hà Nội và TP.HCM năm 2019 Thông báo nhập học Lớp Bồi dưỡng chuyên sâu nâng cao năng lực, kỹ năng tranh tụng, giải quyết khiếu kiện năm 2019 Thông báo nhập học Lớp BD chuyên sâu về XLVPHC nhằm phòng ngừa khiếu kiện và giải quyết khiếu kiện năm 2019 tại TP.HCM Thông báo về việc thay đổi thời gian khai giảng Lớp đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng dự kiến khai giảng ngày 18/5/2019 Thông báo về việc dừng tổ chức Lớp BD kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ pháp luật chuyên sâu về quản trị lao động và xử lý vi phạm lao động cho doanh nghiệp tại Đà Nẵng Thông báo nhập học Lớp BD kỹ năng xử lý vi phạm hành chính nhằm phòng ngừa khiếu kiện và giải quyết khiếu kiện năm 2019 tại TP. Đà Nẵng Thông báo nhập học Lớp BD chuyên sâu về XLVPHC nhằm phòng ngừa khiếu kiện và giải quyết khiếu kiện năm 2019 tại Hà Nội Thông báo nhập học Lớp BD tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản (Lớp Chiêu sinh tự do) Thông báo nhập học Lớp BD chuyên sâu kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ pháp luật về quản trị nhân sự và xử lý vi phạm lao động cho doanh nghiệp tại TP.HCM Thông báo thay đổi thời gian khai giảng và chiêu sinh bổ sung lớp BD chức danh nghề nghiệp Trợ giúp viên pháp lý hạng II năm 2019