Giám đốc:

(+84) 024.62873428 ext 106

Tuyển sinh - Đào tạo:

Hà Nội: (+84) 024.62739780

(+84) 024.62873428 (ext 236, 115)

Cơ sở thành phố Hồ Chí Minh:

+84) 02822539104 - 02822539102

Quản trị Website:

(+84) 024.62873428 ext 119

Đảng bộ Học Viện Tư Pháp Công đoàn Học Viện Tư Pháp Đoàn TNCS HCM Học Viện Tư Pháp Chi hội cựu chiến binh Trung tâm tư vấn pháp luật Danh bạ điện thoại

Đang online: 587

Lượt truy cập: 19229013

Thông báo nhập học Lớp BD kiến thức quốc phòng và an ninh cho công chức, viên chức đối tượng 3 các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp (Lớp thứ hai) năm 2019

Thông tin chi tiết xem tại file đính kèm