Giám đốc:

(+84) 024.62873428 ext 106

Tuyển sinh - Đào tạo:

Hà Nội: (+84) 024.62739780

(+84) 024.62873428 (ext 236, 115)

Cơ sở thành phố Hồ Chí Minh:

+84) 02822539104 - 02822539102

Quản trị Website:

(+84) 024.62873428 ext 119

Đảng bộ Học Viện Tư Pháp Công đoàn Học Viện Tư Pháp Đoàn TNCS HCM Học Viện Tư Pháp Chi hội cựu chiến binh Trung tâm tư vấn pháp luật Danh bạ điện thoại

Đang online: 2392

Lượt truy cập: 16356675

Thông báo thay đổi thời gian khai giảng Lớp Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính khóa III năm 2019

Xem nội dung chi tiết bên trong file đính kèm

Các tin khác

Thông báo nhập học Lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cơ bản về pháp luật quốc tế, giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế tại thành phố Đà Nẵng Thông báo nhập học Lớp BD kiến thức quốc phòng và an ninh cho công chức, viên chức đối tượng 3 các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp (Lớp thứ hai) năm 2019 Thông báo nhập học Lớp bồi dưỡng tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản từ ngày 7/8/2019 - 9/8/2019 (Lớp chiêu sinh tự do) Thông báo nhập học Lớp Bồi dưỡng kiến thức chuyên sâu về pháp luật hành chính, tổ chức bộ máy Thông báo hoãn tổ chức Lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên và Chuyên viên chính khoá XV tổ chức tại TP.HCM Thông báo nhập học Lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên và Chuyên viên chính khoá 15 tại Hà Nội Thông báo nhập học Lớp đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng khoá XII năm 2019 Thông báo nhập học Lớp BD kiến thức, kỹ năng cơ bản về pháp luật quốc tế, giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế tại Hà Nội Thông báo nhập học Lớp BD kiến thức, kỹ năng cơ bản về pháp luật quốc tế, giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế tại TP.HCM Thông báo nhập học Lớp BD tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản từ ngày 11/6/2019 - 13/6/2019 (Lớp Chiêu sinh tự do)