Giám đốc:

(+84) 024.62873428 ext 106

Tuyển sinh - Đào tạo:

Hà Nội: (+84) 024.62739780

(+84) 024.62873428 (ext 236, 115)

Cơ sở thành phố Hồ Chí Minh:

+84) 02822539104 - 02822539102

Quản trị Website:

(+84) 024.62873428 ext 119

Đảng bộ Học Viện Tư Pháp Công đoàn Học Viện Tư Pháp Đoàn TNCS HCM Học Viện Tư Pháp Chi hội cựu chiến binh Trung tâm tư vấn pháp luật Danh bạ điện thoại

Đang online: 42

Lượt truy cập: 8233853

Thông báo nhập học lớp đào tạo nghề luật sư khóa 18 tại tỉnh Hậu Giang

 

BỘ TƯ PHÁP

HỌC VIỆN TƯ PHÁP

­­­­­­Số: 06/TB - HVTP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                  

                    Hà Nội, ngày  04 tháng  01 năm 2017

 

THÔNG BÁO NHẬP HỌC

Lớp Đào tạo nghề Luật sư khóa 18 tại tỉnh Hậu Giang

 

Triển khai Kế hoạch đào tạo năm 2017, trên cơ sở kết luận của Hội đồng xét tuyển lớp đào tạo nghề Luật sư khóa 18 tại tỉnh Hậu Giang họp ngày 04/01/2017,  Học viện Tư pháp tổ chức nhập học cho học viên trúng tuyển lớp đào tạo nghề Luật sư khoá 18 năm 2017 (có danh sách kèm theo) tại tỉnh Hậu Giang như sau:

1. Thời gian nhập học: Ngày 03/03/2017: Buổi sáng từ 08 giờ 00’ đến 11 giờ 30’; Buổi chiều từ 13 giờ 30’ đến 17 giờ 00’.

2. Địa điểm nhập học: Trường Trung cấp Luật Vị Thanh-  Ấp 11, xã Vị Trung, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang

3. Thời gian khai giảng khóa học: Sáng ngày 04/3/2017 (Thứ Bảy).

4. Thời gian học: Bắt đầu học từ ngày 04/3/2017.

5. Học phí:

Mức học phí mà học viên đóng là 1.950.000 đồng/người/tháng x 10,5 tháng = 20.475.000 đồng/học viên/khóa học, được chia thành hai (02) đợt:

+ Đợt 1 là 10.475.000 đồng (Mười triệu bốn trăm bảy mươi lăm nghìn đồng chẵn) khi nhập học;

+ Đợt 2 là 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng), kể từ sau khi nhập học cho đến hạn cuối là ngày 23,24/6/2017.

Mức học phí này chỉ áp dụng cho thời gian đào tạo trong năm 2017, mức học phí áp dụng cho thời gian đào tạo của năm 2018 có thể thay đổi (mức tăng không quá 10% so với mức thu áp dụng năm 2017)

Mức học phí trên chưa bao gồm chi phí mở lớp tại tỉnh Hậu Giang.

Học viên có thể đóng học phí theo một trong các phương thức sau:

- Bằng tiền mặt: Nộp khi làm thủ tục nhập học;

- Bằng chuyển khoản: Chuyển khoản trước khi nhập học vào tài khoản của Học viện Tư pháp số 141 020 602 183 1 tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam, chi nhánh Mỹ Đình, Hà Nội. Đề nghị ghi rõ nội dung: “Họ và tên học viên đóng tiền; học phí Lớp đào tạo nghề Luật sư khóa 18 lớp học thứ Bảy, Chủ nhật tại tỉnh Hậu Giang”. Khi nhập học mang theo Giấy chuyển tiền vào tài khoản để làm thủ tục;

6. Lưu ý khi nhập học:

- Học viên bổ sung những giấy tờ/ảnh, bản sao bằng cử nhân luật còn thiếu trong hồ sơ khi nhập học (đối với trường hợp còn thiếu).

- Học viên tự túc tiền ăn, tiền ở, tiền tài liệu học tập

- Học viên đã nhập học, nếu không tiếp tục theo học thì không được rút lại học phí./.

 

Nơi nhận:

- Học viên;

- Lãnh đạo HVTP (thay b/cáo);

- Trường Trung cấp Luật Vị Thanh (để phối hợp);

- Cơ sở tại TP.HCM (để phối hợp);

- Các đơn vị: KĐTLS, TCKT (để phối hợp);

- Lưu: VT, PĐT&CTHV (HSCV).

 

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO VÀ

CÔNG TÁC HỌC VIÊN

 

Đã ký 

Trần Minh Tiến