Giám đốc:

(+84) 024.62873428 ext 106

Tuyển sinh - Bồi dưỡng:

Giám đốc: (+84) 024.62873428 ext 219

Văn phòng: (+84) 024.62873428 ext 228Quản trị Website:

(+84) 024.62873428 ext 119

Đảng bộ Học Viện Tư Pháp Công đoàn Học Viện Tư Pháp Đoàn TNCS HCM Học Viện Tư Pháp Chi hội cựu chiến binh Trung tâm tư vấn pháp luật Danh bạ điện thoại

Đang online: 47

Lượt truy cập: 3726946

Công văn chiêu sinh các lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính và kỹ năng nghiệp vụ năm 2017 tại Học viện Tư pháp

Xem thông tin chi tiết tại file đính kèm