Bạn không có quyền truy cập, vui lòng tắt trình duyệt và đăng nhập bằng tài khoản khác.

Về trang chủ

Danh bạ điện thoại Cơ sở dữ liệu quốc gia về VBPL Văn bản chỉ đạo điều hành

Đang online: 96

Lượt truy cập: 5733235

Văn bản chỉ đạo điều hành
STT Số/ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu File đính kèm
1 1049/KH-BTP 30/03/2018 Bộ Tư pháp Tổ chức tuyển dụng công chức Bộ Tư pháp năm 2018
2 364/QĐ-BTP 06/03/2018 Bộ Tư pháp Về việc mở Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương
3 328/QĐ-BTP 01/03/2018 Bộ Tư pháp Ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm, điều động, biệt phái, luân chuyển công chức, viên chức của Bộ Tư pháp
4 315/QĐ-BTP 27/02/2018 Bộ Tư pháp Phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2018 của Trường Trung cấp Luật Tây Bắc
5 319/QĐ-BTP 27/02/2018 Bộ Tư pháp Phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2018 của Học viện Tư pháp
6 317/QĐ-BTP 27/02/2018 Bộ Tư pháp Phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2018 của Trường Trung cấp Luật Đồng Hới
7 560/KH-BTP 26/02/2018 Bộ Tư pháp Tổ chức Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho công chức, viên chức đối tượng 3 các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp năm 2018
8 304/QĐ-BTP 26/02/2018 Bộ Tư pháp Phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2018 của Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên
9 559/KH-BTP 26/02/2018 Bộ Tư pháp Tổ chức Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho công chức, viên chức đối tượng 4 các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp
10 273/QĐ-BTP 12/02/2018 Bộ Tư pháp Về việc ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp