Sign In

Bạn không có quyền truy cập, vui lòng tắt trình duyệt và đăng nhập bằng tài khoản khác.

Về trang chủ

Danh bạ điện thoại Cơ sở dữ liệu quốc gia về VBPL Văn bản chỉ đạo điều hành

Đang online: 166

Lượt truy cập: 1593640

Văn bản chỉ đạo điều hành
STT Số/ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu File đính kèm
1 741/QĐ-BTP 26/05/2017 Bộ Tư pháp Về việc ban hành Kế hoạch tổ chức Lớp tập huấn về quy chế đối ngoại của Đảng, Nhà nước, của Bộ Tư pháp
2 636/QĐ-BTP 04/05/2017 Bộ Tư pháp Về việc ban hành Kế hoạch tổ chức Lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng pháp luật quốc tế về giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế cho công chức, viên chức thuộc Bộ
3 635/QĐ-BTP 04/05/2017 Bộ Tư pháp Về việc ban hành Kế hoạch tổ chức Lớp bồi dưỡng kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực pháp luật quốc tế, đầu tư quốc tế
4 472/QĐ-BTP 04/04/2017 Bộ Tư pháp Về việc ban hành Kế hoạch tổ chức Lớp bồi dưỡng kiến thức văn hóa công sở, nâng cao ý thức đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp
5 471/QĐ-BTP 04/04/2017 Bộ Tư pháp Về việc ban hành Kế hoạch tổ chức Lớp bồi dưỡng kỹ năng kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật và pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật
6 251/QĐ-BTP 28/02/2017 Bộ Tư pháp Phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2017 của Học viện Tư pháp
7 242/QĐ-BTP 24/02/2017 Bộ Tư pháp Về việc phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2017 của Trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột
8 244/QĐ-BTP 24/02/2017 Bộ Tư pháp Phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2017 của Trường Đại học Luật Hà Nội
9 208/QĐ-BTP 16/02/2017 Bộ Tư pháp Về việc phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2017 của Trường Trung cấp Luật Vị Thanh
10 209/QĐ-BTP 16/02/2017 Bộ Tư pháp Phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2017 của Trường Trung cấp Luật Đồng Hới