Bạn không có quyền truy cập, vui lòng tắt trình duyệt và đăng nhập bằng tài khoản khác.

Về trang chủ

Danh bạ điện thoại Cơ sở dữ liệu quốc gia về VBPL Văn bản chỉ đạo điều hành

Đang online: 87

Lượt truy cập: 11644984

Công văn
Công văn số 1028 về việc xây dựng Kế hoạch công tác của các đơn vị năm 2019
Số/ký hiệu Công văn số 1028 Ngày ban hành 01/01/0001
Loại văn bản Công văn Người ký
Trích yếu Về việc xây dựng Kế hoạch công tác năm 2019 của các đơn vị
Toàn văn
Tệp đính kèm