Bạn không có quyền truy cập, vui lòng tắt trình duyệt và đăng nhập bằng tài khoản khác.

Về trang chủ

Danh bạ điện thoại Cơ sở dữ liệu quốc gia về VBPL Văn bản chỉ đạo điều hành

Đang online: 91

Lượt truy cập: 11645060

Công văn
Công văn số 1190/HVTP-TCCB V/v đánh giá, phân loại công chức, viên chức, người lao động năm 2018
Số/ký hiệu Ngày ban hành 16/11/2018
Loại văn bản Công văn Người ký Đoàn Trung Kiên
Trích yếu
Toàn văn Xem chi tiết nội dung thông tin trong tập tin đính kèm
Đề nghị các đơn vị sử dụng đúng mẫu dành cho cá nhân và đơn vị. 
Tệp đính kèm