Bạn không có quyền truy cập, vui lòng tắt trình duyệt và đăng nhập bằng tài khoản khác.

Về trang chủ

Danh bạ điện thoại Cơ sở dữ liệu quốc gia về VBPL Văn bản chỉ đạo điều hành

Đang online: 136

Lượt truy cập: 11254158

Công văn
Công văn V/v bình xét danh hiệu thi đua, khen thưởng Công đoàn năm 2018
Số/ký hiệu 24 /CV-CĐ Ngày ban hành 23/11/2018
Loại văn bản Công văn Người ký Trần Thanh Phương
Trích yếu V/v bình xét danh hiệu thi đua, khen thưởng Công đoàn năm 2018
Toàn văn Xem chi tiết nội dung thông tin trong tập tin đính kèm
Tệp đính kèm