Bạn không có quyền truy cập, vui lòng tắt trình duyệt và đăng nhập bằng tài khoản khác.

Về trang chủ

Danh bạ điện thoại Cơ sở dữ liệu quốc gia về VBPL Văn bản chỉ đạo điều hành

Đang online: 23

Lượt truy cập: 11254229

Quyết định
Quyết định phê duyệt Danh sách quy hoạch Trưởng, phó đơn vị giai đoạn 2017-2021, 2021-2026
Số/ký hiệu 2768/QĐ-BTP Ngày ban hành 13/11/2018
Loại văn bản Quyết định Người ký
Trích yếu Phê duyệt Danh sách quy hoạch Trưởng, phó đơn vị giai đoạn 2017-2021, 2021-2026
Toàn văn Xem chi tiết nội dung thông tin trong tập tin đính kèm
Tệp đính kèm