Bạn không có quyền truy cập, vui lòng tắt trình duyệt và đăng nhập bằng tài khoản khác.

Về trang chủ

Danh bạ điện thoại Cơ sở dữ liệu quốc gia về VBPL Văn bản chỉ đạo điều hành

Đang online: 20

Lượt truy cập: 11254231

Công văn
HƯỚNG DẪN Kiểm điểm đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và công tác thi đua, khen thưởng năm 2018
Số/ký hiệu Số 26 - HD/ĐU Ngày ban hành 03/12/2018
Loại văn bản Công văn Người ký Nguyễn Xuân Thu
Trích yếu Kiểm điểm đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và công tác thi đua, khen thưởng năm 2018
Toàn văn Xem chi tiết nội dung thông tin trong tập tin đính kèm
Tệp đính kèm