Bạn không có quyền truy cập, vui lòng tắt trình duyệt và đăng nhập bằng tài khoản khác.

Về trang chủ

Danh bạ điện thoại Cơ sở dữ liệu quốc gia về VBPL Văn bản chỉ đạo điều hành

Đang online: 126

Lượt truy cập: 11254183

Công văn
Bảng theo dõi diễn biến lương của công chức, viên chức và người lao động Học viện Tư pháp
Số/ký hiệu 221/TCCB-TH Ngày ban hành 17/12/2018
Loại văn bản Công văn Người ký Nguyễn Văn Anh
Trích yếu Kèm theo công văn số 221/TCCB-TH ngày 17 tháng 12 năm 2018 về việc nâng bậc lương trước thời hạn
Toàn văn Xem chi tiết nội dung thông tin trong tập tin đính kèm
Tệp đính kèm