Giám đốc:

(+84) 04.62873428 ext 106

Tuyển sinh - Đào tạo:

Hà Nội: (+84) 04.62739780

(+84) 04.62873428 (ext 236, 115)

Cơ sở thành phố Hồ Chí Minh:

(+84) 08.37228083

Quản trị Website:

(+84) 04.62873428 ext 119

Đảng bộ Học Viện Tư Pháp Công đoàn Học Viện Tư Pháp Đoàn TNCS HCM Học Viện Tư Pháp Chi hội cựu chiến binh Đào tạo luật sư thương mại quốc tế Trung tâm tư vấn pháp luật Danh bạ điện thoại Cơ sở dữ liệu quốc gia về VBPL Văn bản chỉ đạo điều hành

Đang online: 97

Lượt truy cập: 3260135

Cơ sở Thành Phố Hồ Chí Minh 


Địa chỉ: Trường Đoàn Lý Tự Trọng thuộc Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh.


  Số 3 đường Dân Chủ, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh


  Điện thoại: (+84.8) 37228083


Fax: (+84.8) 37220240


HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU- Đối với viên chức trong Học viện Tư pháp, trước khi Download tài liệu bạn phải đăng nhập với tên


đăng nhập đã được cấp

 

- Đối với học viên đang học tại Học viện Tư pháp, liên hệ với cán bộ quản lý lớp để được cấp tên đăng


nhập chung theo lớp học, hoặc đăng ký thành viên và đăng nhập để Download tài liệu học tập