Giám đốc:

(+84) 024.62873428 ext 106

Tuyển sinh - Đào tạo:

Hà Nội: (+84) 024.62739780

(+84) 024.62873428 (ext 236, 115)

Cơ sở thành phố Hồ Chí Minh:

+84) 02822539104 - 02822539102

Quản trị Website:

(+84) 024.62873428 ext 119

Đảng bộ Học Viện Tư Pháp Công đoàn Học Viện Tư Pháp Đoàn TNCS HCM Học Viện Tư Pháp Chi hội cựu chiến binh Đào tạo luật sư thương mại quốc tế Trung tâm tư vấn pháp luật Danh bạ điện thoại Cơ sở dữ liệu quốc gia về VBPL Văn bản chỉ đạo điều hành

Đang online: 1138

Lượt truy cập: 19288027

SƠ ĐỒ VÀ DANH SÁCH PHÒNG THI TỐT NGHIỆP LỚP ĐÀO TẠO NGHỀ LUẬT SƯ NIÊN CHẾ ĐỢT 02 TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

XEM THÔNG TIN VỀ SƠ ĐỒ VÀ DANH SÁCH PHÒNG THI TỐT NGHIỆP LỚP ĐÀO TẠO NGHỀ LUẬT SƯ NIÊN CHẾ ĐỢT 02 TẠI TP. HỒ CHÍ MINH