Giám đốc:

(+84) 024.62873428 ext 106

Tuyển sinh - Đào tạo:

Hà Nội: (+84) 024.62739780

(+84) 024.62873428 (ext 236, 115)

Cơ sở thành phố Hồ Chí Minh:

+84) 02822539104 - 02822539102

Quản trị Website:

(+84) 024.62873428 ext 119

Đảng bộ Học Viện Tư Pháp Công đoàn Học Viện Tư Pháp Đoàn TNCS HCM Học Viện Tư Pháp Chi hội cựu chiến binh Đào tạo luật sư thương mại quốc tế Trung tâm tư vấn pháp luật Danh bạ điện thoại Cơ sở dữ liệu quốc gia về VBPL Văn bản chỉ đạo điều hành

Đang online: 770

Lượt truy cập: 22626330

Thông báo nhập học lớp đào tạo nghề Công chứng khóa 18 tại tỉnh Gia Lai

BỘ TƯ PHÁP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỌC VIỆN TƯ PHÁP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 1068 /TB - HVTP Hà Nội, ngày  03  tháng  11  năm 2016


THÔNG BÁO NHẬP HỌC
Lớp Đào tạo nghề Công chứng khóa 18 tại tỉnh Gia Lai  
 
Triển khai Kế hoạch đào tạo năm 2016, Học viện Tư pháp tổ chức nhập học cho học viên trúng tuyển lớp đào tạo nghề Công chứng khoá 18 năm 2016 (có danh sách kèm theo) tại tỉnh Gia Lai như sau:
1. Thời gian đào tạo: 12 tháng
Lớp học: Tối thứ 6, ngày thứ Bảy và Chủ Nhật.
2. Thời gian nhập học:
Ngày 11/11/2016 (Thứ 6): Buổi sáng từ 08 giờ đến 11 giờ 30’; Buổi chiều: từ 13 giờ 30’ đến 16 giờ 30’.
3. Địa điểm nhập học: Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Gia Lai – Số 61, Lý Thái Tổ, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
4. Thời gian khai giảng và học:
- Bắt đầu học: Sáng ngày 12/11/2016 (Thứ Bảy).
- Khai giảng: Sáng ngày 26/11/2016 (Thứ Bảy). 
5. Học phí:
Mức học phí mà học viên đóng là 1.330.000 đồng/người/tháng x 10,5 tháng = 13.965.000 đồng/học viên/khóa học (tạm tính cho những tháng học trong năm 2016).  Mức học phí này chỉ áp dụng cho thời gian đào tạo trong năm 2016, mức học phí áp dụng cho thời gian đào tạo của năm 2017 có thể thay đổi (mức tăng không quá 10% so với mức thu áp dụng năm 2016).
Mức học phí trên chưa bao gồm chi phí mở lớp tại tỉnh Gia Lai
Học viên có thể đóng toàn bộ học phí ngay khi nhập học hoặc thành hai đợt:
+ Đợt 1: Khi đến nhập học, học viên phải nộp số tiền 7.965.000đồng;
+ Đợt 2: Nộp tiếp số tiền 6.000.000 đồng, kể từ sau khi nhập học cho đến hạn cuối là ngày 21,22/4/2017.
Học viên có thể đóng học phí theo một trong các hình thức sau:
- Bằng tiền mặt: Nộp trực tiếp khi làm thủ tục nhập học;
- Bằng chuyển khoản: Chuyển khoản trước khi nhập học vào tài khoản của Học viện Tư pháp số 141 020 602 183 1 tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam, chi nhánh Mỹ Đình, Hà Nội. Đề nghị ghi rõ nội dung: “Họ và tên học viên đóng tiền; học phí lớp đào tạo nghề công chứng khóa 18 lớp học tối thứ 6, ngày thứ Bảy, Chủ nhật tại tỉnh Gia Lai”. Khi nhập học mang theo Giấy chuyển tiền vào tài khoản để làm thủ tục.
6. Lưu ý khi nhập học:
- Học viên bổ sung những giấy tờ/ảnh còn thiếu trong hồ sơ khi nhập học (đối với trường hợp còn thiếu). Trường hợp hồ sơ chỉ có Giấy chứng nhận tốt nghiệp cử nhân Luật thì phải viết giấy cam đoan theo mẫu của Học viện Tư pháp khi nhập học.
- Học viên tự túc tiền ăn, tiền ở, tiền tài liệu học tập
- Học viên đã nhập học, nếu không tiếp tục theo học thì không được rút lại học phí./.
 
Nơi nhận:                                             
- Học viên;
- Lãnh đạo HVTP (thay b/cáo);
- Trung tâm GDTXTGL (phối hợp);
- Các đơn vị: KĐTCCV&CCDK, TCKT;
- Lưu: VT, PĐT&CTHV (HSCV).
TL. GIÁM ĐỐC
   TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO VÀ
CÔNG TÁC HỌC VIÊN

  Đã ký

 Trần Minh Tiến