Giám đốc:

(+84) 024.62873428 ext 106

Tuyển sinh - Đào tạo:

Hà Nội: (+84) 024.62739780

(+84) 024.62873428 (ext 236, 115)

Cơ sở thành phố Hồ Chí Minh:

+84) 02822539104 - 02822539102

Quản trị Website:

(+84) 024.62873428 ext 119

Đảng bộ Học Viện Tư Pháp Công đoàn Học Viện Tư Pháp Đoàn TNCS HCM Học Viện Tư Pháp Chi hội cựu chiến binh Đào tạo luật sư thương mại quốc tế Trung tâm tư vấn pháp luật Danh bạ điện thoại Cơ sở dữ liệu quốc gia về VBPL Văn bản chỉ đạo điều hành

Đang online: 31

Lượt truy cập: 10738419

Thông báo về điều kiện dự thi môn (DSCB2) Kỹ năng của thẩm phán, kiểm sát viên trong giải quyết vụ việc dân sự - Lớp đào tạo chung nguồn thẩm phán, kiểm sát viên, luật sư khoá 1 tại Hà Nội

Chi tiết xem tại file đính kèm
File đính kèm

Các tin khác

Thông báo về điều kiện dự thi môn Kỹ năng của luật sư trong lĩnh vực thương mại điện tử - Lớp đào tạo nghề luật sư phục vụ hội nhập quốc tế khoá 1 tại Hà Nội Thông báo về việc chia sẻ tài liệu số , dịch vụ mượn liên thư viện giữa Thư viện Học viện Tư pháp và Thư viện trường Đại học Luật Hà Nội Thông báo về lịch tổ chức Lễ bế giảng Lớp đào tạo nghề luật sư khoá 18.2 tại TP. Hà Nội (Lớp học ngày Thứ bảy, Chủ nhật) Thông báo phòng thi lớp đào tạo nghề luật sư khóa 18.3 (lớp học tối) Thông báo bảng điểm công nhận tốt nghiệp lớp đào tạo nghề luật sư khoá 18 lần 2 tại Hà Nội (Lớp học Thứ 7, Chủ nhật) Thông báo điểm họp xét điều kiện dự thi tốt nghiệp Lớp đào tạo nghề luật sư 18 lần 3 tại Hà Nội (Lớp học buổi tối) Thông báo về thay đổi lịch thi tốt nghiệp Lớp đào tạo nghề luật sư khoá 18 lần 3 tại Hà Nội (Lớp học buổi tối) Thông báo về việc kiểm tra trình độ tiếng Anh đối với Lớp đào tạo Luật sư phục vụ hội nhập quốc tế khóa II năm 2018 Thông báo về việc thi tốt nghiệp Lớp đào tạo nghề công chứng khoá 19 lần 2 tại Hà Nội Thông báo về thay đổi lịch học đối với các lớp đào tạo tại Học viện Tư pháp