Giám đốc:

(+84) 024.62873428 ext 106

Tuyển sinh - Đào tạo:

Hà Nội: (+84) 024.62739780

(+84) 024.62873428 (ext 236, 115)

Cơ sở thành phố Hồ Chí Minh:

+84) 02822539104 - 02822539102

Quản trị Website:

(+84) 024.62873428 ext 119

Đảng bộ Học Viện Tư Pháp Công đoàn Học Viện Tư Pháp Đoàn TNCS HCM Học Viện Tư Pháp Chi hội cựu chiến binh Đào tạo luật sư thương mại quốc tế Trung tâm tư vấn pháp luật Danh bạ điện thoại Cơ sở dữ liệu quốc gia về VBPL Văn bản chỉ đạo điều hành

Đang online: 1007

Lượt truy cập: 21267936

Thông báo về lịch bế giảng Lớp đào tạo nghề luật sư khóa 19 lần 2 tại Thành phố Hà Nội (Lớp học buổi tối)

Chi tiết xem tại file đính kèm 

Các tin khác

Thông báo điểm họp xét công nhận tốt nghiệp Lớp đào tạo nghề luật sư khóa 19 lần 2 tại TP. Hà Nội (Lớp học buổi tối) Thông báo điểm công nhận tốt nghiệp Lớp đào tạo nghề thi hành án khóa 19 tại Thành phố Hồ Chí Minh Thông báo về việc tham dự hội thảo "Xử lý rủi ro trong hợp tác kinh tế với các quốc gia châu Phí" Thông báo về việc thi tốt nghiệp Lớp đào tạo nghề công chứng khóa 20 lần 2 tại TP. Hồ Chí Minh Thông báo về việc nghỉ học để kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 Thông báo về việc thu học phí lần 2 đối với các lớp đào tạo nghề công chứng khóa 22 tại Hà Nội (Lớp học buổi tối từ Thứ Hai đến Thứ Sáu) Thông báo về việc thu học phí lần 2 đối với các lớp đào tạo nghề luật sư khóa 20 tại Hà Nội (Lớp học buổi tối từ Thứ Hai đến Thứ Sáu) Thông báo về lịch cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp Lớp đào tạo nghề luật sư theo chương trình niên chế (đợt 1) năm 2019 tại TP. Hồ Chí Minh Thông báo về việc kiểm tra tiếng Anh đối với Lớp đào tạo luật sư phục vụ hội nhập quốc tế khóa III năm 2019 Thông báo điểm công nhận tốt nghiệp Lớp đào tạo nghề luật sư khóa 19 lần 1 tại Thành phố Hồ Chí Minh (Lớp học Thứ Bảy, Chủ nhật)