Giám đốc:

(+84) 024.62873428 ext 106

Tuyển sinh - Đào tạo:

Hà Nội: (+84) 024.62739780

(+84) 024.62873428 (ext 236, 115)

Cơ sở thành phố Hồ Chí Minh:

+84) 02822539104 - 02822539102

Quản trị Website:

(+84) 024.62873428 ext 119

Đảng bộ Học Viện Tư Pháp Công đoàn Học Viện Tư Pháp Đoàn TNCS HCM Học Viện Tư Pháp Chi hội cựu chiến binh Đào tạo luật sư thương mại quốc tế Trung tâm tư vấn pháp luật Danh bạ điện thoại Cơ sở dữ liệu quốc gia về VBPL Văn bản chỉ đạo điều hành

Đang online: 373

Lượt truy cập: 24508562

Danh sách Lớp Đào tạo nghề công chứng khóa 23 (T7.CN) tại TP. Hà Nội

Xem chi tiết trong File đính kèm
- Lớp C, D: Bắt đầu học từ ngày 23/5/2020
- Lớp E, G, H: Bắt đầu học từ ngày 27/6/2020