Giám đốc:

(+84) 024.62873428 ext 106

Tuyển sinh - Đào tạo:

Hà Nội: (+84) 024.62739780

(+84) 024.62873428 (ext 236, 115)

Cơ sở thành phố Hồ Chí Minh:

+84) 02822539104 - 02822539102

Quản trị Website:

(+84) 024.62873428 ext 119

Đảng bộ Học Viện Tư Pháp Công đoàn Học Viện Tư Pháp Đoàn TNCS HCM Học Viện Tư Pháp Chi hội cựu chiến binh Đào tạo luật sư thương mại quốc tế Trung tâm tư vấn pháp luật Danh bạ điện thoại Cơ sở dữ liệu quốc gia về VBPL Văn bản chỉ đạo điều hành

Đang online: 447

Lượt truy cập: 47984694

Thông báo về việc kiểm tra trình độ tiếng Anh đối với các thí sinh đăng ký học Lớp đào tạo nghề luật sư “Chương trình đào tạo luật sư phục vụ hội nhập quốc tế” khoá 7 năm 2023 tại thành phố Hà Nội (Lớp học ngày thứ Bảy và Chủ Nhật)

Xem chi tiết nội dung thông tin trong tập tin đính kèm
File đính kèm