Giám đốc:

(+84) 024.62873428 ext 106

Tuyển sinh - Đào tạo:

Hà Nội: (+84) 024.62739780

(+84) 024.62873428 (ext 236, 115)

Cơ sở thành phố Hồ Chí Minh:

+84) 02822539104 - 02822539102

Quản trị Website:

(+84) 024.62873428 ext 119

Đảng bộ Học Viện Tư Pháp Công đoàn Học Viện Tư Pháp Đoàn TNCS HCM Học Viện Tư Pháp Chi hội cựu chiến binh Đào tạo luật sư thương mại quốc tế Trung tâm tư vấn pháp luật Danh bạ điện thoại Cơ sở dữ liệu quốc gia về VBPL Văn bản chỉ đạo điều hành

Đang online: 518

Lượt truy cập: 47985625

Thông báo nhập học Lớp đào tạo nghề luật sư khóa 24 lần 2 năm 2022 học ban ngày và buổi tối tại TP. Hồ Chí Minh (Nhận hồ sơ bổ sung đến ngày khai giảng)

Xem chi tiết nội dung thông tin trong tập tin đính kèm