Giám đốc:

(+84) 024.62873428 ext 106

Tuyển sinh - Đào tạo:

Hà Nội: (+84) 024.62739780

(+84) 024.62873428 (ext 236, 115)

Cơ sở thành phố Hồ Chí Minh:

+84) 02822539104 - 02822539102

Quản trị Website:

(+84) 024.62873428 ext 119

Đảng bộ Học Viện Tư Pháp Công đoàn Học Viện Tư Pháp Đoàn TNCS HCM Học Viện Tư Pháp Chi hội cựu chiến binh Đào tạo luật sư thương mại quốc tế Trung tâm tư vấn pháp luật Danh bạ điện thoại Cơ sở dữ liệu quốc gia về VBPL Văn bản chỉ đạo điều hành

Đang online: 479

Lượt truy cập: 47982150

Thông báo nhập học Lớp đào tạo nghề luật sư khóa 24 lần 2 năm 2022 học buổi tối tại TP. Hà Nội

Xem chi tiết nội dung thông tin trong tập tin đính kèm 

Các tin khác

Thông báo nhập học Lớp đào tạo nghề luật sư khóa 24 lần 2 năm 2022 học ban ngày và buổi tối tại TP. Hồ Chí Minh (Nhận hồ sơ bổ sung đến ngày khai giảng) Thông báo nhập học lớp đào tạo nghề luật sư khóa 24 lần 2 năm 2022 học thứ 7, chủ nhật tại TP. Hồ Chí Minh Thông báo nhập học lớp đào tạo luật sư phục vụ hội nhập quốc tế khóa 6 năm 2022 tại TP. Hồ Chí Minh Thông báo nhập học lớp đào tạo nghề công chứng khóa 25.2 học thứ 7, chủ nhật tại Hà Nội Thông báo nhập học Lớp đào tạo nghề luật sư khóa 24 lần 2 năm 2022 học ban ngày tại TP. Hà Nội Thông báo nhập học Lớp đào tạo nghề công chứng khóa 25 lần 2 năm 2022 học buổi tối tại TP. Hà Nội Thông báo nhập học lớp đào tạo nghề công chứng khóa 25.2 học thứ 7, Chủ nhật tại TP. Hồ Chí Minh (Nhận hồ sơ bổ sung đến ngày khai giảng) Thông báo nhập học Lớp đào tạo chung nguồn thẩm phán, kiểm sát viên, luật sư khóa 6 lần 2 năm 2022 tại TP. Hà Nội Thông báo nhập học Lớp đào tạo nghề luật sư khóa 24 lần 2 năm 2022 học buổi tối tại TP. Hồ Chí Minh ( Nhận hồ sơ bổ sung đến ngày khai giảng) Thông báo nhập học Lớp đào tạo nghề công chứng khóa 25 lần 2 năm 2022 học buổi tối tại TP. Hồ Chí Minh (Nhận hồ sơ bổ sung đến ngày khai giảng)