Giám đốc:

(+84) 024.62873428 ext 106

Tuyển sinh - Đào tạo:

Hà Nội: (+84) 024.62739780

(+84) 024.62873428 (ext 236, 115)

Cơ sở thành phố Hồ Chí Minh:

+84) 02822539104 - 02822539102

Quản trị Website:

(+84) 024.62873428 ext 119

Đảng bộ Học Viện Tư Pháp Công đoàn Học Viện Tư Pháp Đoàn TNCS HCM Học Viện Tư Pháp Chi hội cựu chiến binh Đào tạo luật sư thương mại quốc tế Trung tâm tư vấn pháp luật Danh bạ điện thoại Cơ sở dữ liệu quốc gia về VBPL Văn bản chỉ đạo điều hành

Đang online: 52

Lượt truy cập: 6975074

Thông báo nhập học lớp Đào tạo công chứng khoá 19.1 tại TP. Hồ Chí Minh

BỘ TƯ PHÁP
HỌC VIỆN TƯ PHÁP
 

Số:     08 /TB - HVTP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

Hà Nội, ngày  05   tháng 01  năm 2017
 
THÔNG BÁO NHẬP HỌC
                                                                                            Lớp Đào tạo nghề công chứng khoá 19 lần 1 tại TP. Hồ Chí Minh
 
Triển khai Kế hoạch đào tạo năm 2017, trên cơ sở kết luận của Hội đồng xét tuyển lớp đào tạo nghề công chứng tại TP. Hồ Chí Minh họp ngày 04/01/2017,  Học viện Tư pháp tổ chức nhập học cho học viên trúng tuyển lớp đào tạo nghề công chứng khoá 19 lần 1 năm 2017 (có danh sách kèm theo) tại thành phố Hồ Chí Minh như sau:
1.Thời gian nhập học: Các ngày 18 và 19/02/2017: Buổi sáng từ 08 giờ 00’ đến 11 giờ 30’; Buổi chiều từ 13 giờ 30’ đến 17 giờ 00’.
2. Địa điểm nhập học: Cơ sở Học viện Tư pháp tại TP. Hồ Chí Minh - Số 3, đường Dân Chủ, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh
3. Thời gian khai giảng khóa học: Sáng ngày 25/02/2017 (Thứ 7).
4. Thời gian học: Bắt đầu học từ ngày 25/02/2017 (Thứ Bảy).
5. Học phí: 
Học viên đóng học phí với mức 1.950.000 đồng/học viên/tháng x 10,5 tháng = 20.475.000 đồng/học viên/khóa học. Mức học phí này chỉ áp dụng cho thời gian đào tạo trong năm 2017, mức học phí áp dụng cho thời gian đào tạo của năm 2018 có thể thay đổi (mức tăng không quá 10% so với mức thu áp dụng năm 2017). 
Học viên có thể đóng toàn bộ học phí ngay khi nhập học hoặc thành hai đợt:
+ Đợt 1 là 10.475.000 đồng (Mười triệu bốn trăm bảy mươi lăm ngàn đồng) ngay khi nhập học.
+ Đợt 2 là 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng) trong khoảng thời gian kể từ ngày nhập học đến hạn cuối cùng là ngày 19,20/8/2017.
 Học viên có thể đóng học phí theo một trong các phương thức sau:
- Bằng tiền mặt: Nộp khi làm thủ tục nhập học;
- Bằng chuyển khoản: Chuyển khoản trước khi nhập học vào tài khoản của Học viện Tư pháp số 141 020 602 183 1 tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam, chi nhánh Mỹ Đình, Hà Nội. Đề nghị ghi rõ nội dung: “Họ và tên học viên đóng tiền; học phí Lớp đào tạo nghề công chứng khóa 19 lần 1 lớp học Thứ Bảy, Chủ nhật tại TP. Hồ Chí Minh”. Khi nhập học mang theo Giấy chuyển tiền vào tài khoản để làm thủ tục.
6. Lưu ý khi nhập học:
- Học viên bổ sung những giấy tờ/ảnh còn thiếu trong hồ sơ khi nhập học (đối với trường hợp còn thiếu). Trường hợp hồ sơ chỉ có Giấy chứng nhận tốt nghiệp đại học ngành luật thì phải viết giấy cam đoan theo mẫu của Học viện Tư pháp khi nhập học.
- Học viên tự túc tiền ăn, tiền ở, tiền tài liệu học tập.
- Học viên đã nhập học, nếu không tiếp tục theo học thì không được rút lại học phí./. 
Nơi nhận:
- Học viên;
- Lãnh đạo HVTP (để b/cáo);
- Cơ sở tại TP.HCM; KĐTCCV&CCDK, phòng TCKT (để phối hợp) ;
- Lưu: VT, PĐT&CTHV (HSCV).
 
TL. GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO VÀ
CÔNG TÁC HỌC VIÊN
(Đã ký)
 
 
 
Trần Minh Tiến