Đang online: 792

Lượt truy cập: 22626923

Cơ cấu tổ chức:

Cơ cấu tổ chức của Khoa bao gồm:
- Trưởng Khoa;
- Các Phó Trường khoa;
- Các Bộ môn trực thuộc Khoa;
- Trợ lý Khoa.
 Hiện tại, Khoa Đào tạo chung nguồn Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư có 06 giảng viên cơ hữu và 01 chuyên viên trong đó có 02 Tiến sĩ, 05 Thạc sĩ. Bên cạnh đội ngũ giảng viên cơ hữu, hoạt động đào tạo của Khoa có sự tham gia của hơn 200 giảng viên thỉnh giảng là các Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư, các chuyên gia pháp luật giàu kinh nghiệm trong nghề nghiệp, nhiệt huyết với sự nghiệp đào tạo các chức danh tư pháp.

Đội ngũ viên chức, giảng viên:
ĐƠN VỊ HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ
KHOA ĐÀO TẠOCHUNG NGUỒN THẨM PHÁN, KIỂM SÁT VIÊN, LUẬT SƯ
Lê Thị Thuý Nga Phó trưởng khoa (PTr)
Quách Đình Lực Phó trưởng khoa
Nguyễn Thị Hạnh Trưởng bộ môn
Nguyễn Kim Chi  Giảng viên
Trần Thị Huyền Trang Giảng viên