Đang online: 71

Lượt truy cập: 2850341

Giới thiệu chung

Giới thiệu chung
Khoa Đào tạo chung nguồn Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư là đơn vị chức năng thuộc Học viện Tư pháp theo Quyết định số 2229/QĐ-BTP ngày 22/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Tư pháp. Khoa được thành lập trên cơ sở sáp nhập Khoa Đào tạo Thẩm phán và Khoa Đào tạo Kiểm sát viên.
Địa chỉ liên hệ: Phòng 302, tầng 3, Nhà A, Học viện Tư pháp;
Điện thoại: 046.2873428 (exit 230)
 
Khoa Đào tạo chung nguồn Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư có nhiệm vụ:
a)  Triển khai các khóa đào tạo nghiệp vụ xét xử, nghiệp vụ kiểm sát cho các đối tượng đã có bằng cử nhân Luật, được Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao cử tham gia lớp đào tạo; triển khai các khóa đào tạo chung nguồn Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư cho các đối tượng đã có bằng cử nhân Luật;
b)  Nghiên cứu khoa học phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng của Học viện Tư pháp;
c)   Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Giám đốc Học viện Tư pháp
Một số kết quả hoạt động nổi bật của Khoa trong thời gian vừa qua (bao gồm cả kết quả hoạt động của Khoa Đào tạo Thẩm phán và Khoa Đào tạo Kiểm sát viên trước khi sáp nhập) như sau:
-  Hoàn thành 15 khóa đào tạo nghiệp vụ xét xử với 5.508 học viên;
-  Hoàn thành 07 khóa đào tạo nghiệp vụ kiểm sát với 1.498 học viên;
-  Hoàn thành 04 khóa đào tạo nghiệp vụ lý lịch tư pháp với: 151 học viên;
-  Chủ trì xây dựng chương trình đào tạo chung nguồn thẩm phán, kiểm sát viên, luật sư và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai khóa đào tạo chung đầu tiên trong năm 2017;
-  Chủ trì nghiên cứu và được được nghiệm thu 09 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở;
-  Chủ trì tổ chức 10 Hội thảo khoa học.
Kết quả đào tạo, nghiên cứu khoa học của Khoa Đào tạo chung đã được sự ghi nhận của lãnh đạo Học viện Tư pháp, lãnh đạo Bộ Tư pháp, được sự đánh giá cao của người học, người sử dụng lao động và của toàn xã hội. Tập thể Khoa Đào tạo Thẩm phán, Khoa Đào tạo Kiểm sát viên và nay là Khoa Đào tạo chung nguồn Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư đã nhiều năm được công nhận là Tập thể lao động xuất sắc.
Thực hiện sứ mệnh và tầm nhìn chung của Học viện Tư pháp, Khoa Đào tạo chung nguồn Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng tối đa nhu cầu học tập của người học, tạo môi trường sư phạm chuẩn mực, thân thiện; nâng cao chất lượng, hiệu quả nghiên cứu khoa học đảm bảo tính ứng dụng cao của các sản phẩm nghiên cứu. Công tác tổ chức của Khoa được quan tâm hướng tới việc tạo lập, phát huy những giá trị văn hóa, truyền thống của đơn vị; xây dựng tập thể Khoa đoàn kết, nhất trí cùng thực hiện nhiệm vụ chung.
Cơ cấu tổ chức của Khoa bao gồm:
- Trưởng Khoa;
- Các Phó Trường khoa;
- Các Bộ môn trực thuộc Khoa;
- Trợ lý Khoa.
 Hiện tại, Khoa Đào tạo chung nguồn Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư có 06 giảng viên cơ hữu và 01 chuyên viên trong đó có 02 Tiến sĩ, 05 Thạc sĩ. Bên cạnh đội ngũ giảng viên cơ hữu, hoạt động đào tạo của Khoa có sự tham gia của hơn 200 giảng viên thỉnh giảng là các Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư, các chuyên gia pháp luật giàu kinh nghiệm trong nghề nghiệp, nhiệt huyết với sự nghiệp đào tạo các chức danh tư pháp.