Đang online: 6

Lượt truy cập: 25696349

Cơ cấu tổ chức:

Cơ cấu tổ chức của Khoa gồm có: Trưởng khoa, các Phó Trưởng khoa, các giảng viên, chuyên viên trợ lý khoa.
Khoa đào tạo Luật sư có 05 Bộ môn:
  • Bộ môn Luật sư và nghề luật sư,
  • Bộ môn Tranh tụng Hình sự,
  • Bộ môn Tranh tụng Dân sự,
  • Bộ môn Tranh tụng Hành chính,
  • Bộ môn Tư vấn pháp luật và hợp đồng

Đội ngũ viên chức, giảng viên:
ĐƠN VỊ HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ
 
 
KHOA ĐÀO TẠO LUẬT SƯ
 
 
Nguyễn Minh Hằng Trưởng khoa
Vũ Thị Hoà Phó Trưởng khoa
Ngô Thị Ngọc Vân Phó Trưởng khoa
Lê Thu Hằng Trưởng bộ môn
Vũ Thị Thu Hiền Trưởng bộ môn
Tống Thị Thanh Thanh Trưởng bộ môn 
Nguyễn Thị Vân Anh Trưởng bộ môn
Nguyễn Thị An Na Giảng viên
Hà Hữu Dụng Giảng viên
Nguyễn Thanh Mai Giảng viên
Vũ Thị Hương Giảng viên
Phạm Quỳnh Lan Giảng viên
Nguyễn Thị Hằng  Nga Giảng viên
Lê Thu Thảo Giảng viên
Nguyễn Thị Thuý Hà Giảng viên
Trần Thị Thanh Thủy Giảng viên
Nguyễn Thị Thu Minh Giảng viên
Bùi Thị Thu Hằng Chuyên viên
Nguyễn Tường Vi Chuyên viên