Giám đốc:

(+84) 024.62873428 ext 106

Tuyển sinh - Đào tạo:

Hà Nội: (+84) 024.62739780

(+84) 024.62873428 (ext 236, 115)

Cơ sở thành phố Hồ Chí Minh:

+84) 02822539104 - 02822539102

Quản trị Website:

(+84) 024.62873428 ext 119

Đăng ký trực tuyến về cung cấp dịch vụ Đảng bộ Học Viện Tư Pháp Công đoàn Học Viện Tư Pháp Đoàn TNCS HCM Học Viện Tư Pháp Chi hội cựu chiến binh Đào tạo luật sư thương mại quốc tế Trung tâm tư vấn pháp luật Danh bạ điện thoại Cơ sở dữ liệu quốc gia về VBPL Văn bản chỉ đạo điều hành

Đang online: 71

Lượt truy cập: 25702820

Nghiệm thu đề tài khoa học: “Chiến lược đào tạo, bồi dưỡng các chức danh tư pháp đến năm 2015, định hướng đến năm 2020”

Nhằm mục đích ngày càng nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng một cách bền vững, Học viện Tư pháp triển khai nghiên cứu đề tài “Chiến lược đào tạo, bồi dưỡng các chức danh tư pháp đến năm 2015, định hướng đến năm 2020”. Đề tài do PGS. TS. Nguyễn Thành Trì - Trưởng khoa đào tạo Thẩm phán chủ nhiệm.
Trước yêu cầu của xã hội về đội ngũ các chức danh tư pháp, nhu cầu sử dụng chức danh tư pháp của các cơ quan công quyền, các tổ chức chính trị, chính trị xã hội và các tổ chức quốc tế đang hoạt động tại Việt Nam, việc xây dựng chiến lược đào tạo, bồi dưỡng các chức danh tư pháp là điều cần thiết, nhất là trong bối cảnh các chức danh tư pháp ở Việt Nam chưa đáp ứng đủ nhu cầu cả về số lượng và chất lượng. Học viện Tư pháp là cơ sở đào tạo được giao nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cho các chức danh: Luật sư, Thẩm phán, Kiểm sát viên và các chức danh tư pháp khác. Nhằm mục đích ngày càng nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng một cách bền vững, Học viện Tư pháp triển khai nghiên cứu đề tài “Chiến lược đào tạo, bồi dưỡng các chức danh tư pháp đến năm 2015, định hướng đến năm 2020”. Đề tài do PGS. TS. Nguyễn Thành Trì - Trưởng khoa đào tạo Thẩm phán chủ nhiệm.
Ngày 21/12/2011, Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học đã họp nghiêm thu đề tài nói trên. Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao những đóng góp của đề tài cho hoạt động đào tạo, bồi dưỡng các chức danh tư pháp. Bằng những nghiên cứu công phu, nghiêm túc, các tác giả đã giải quyết được vấn đề lý luận và thực tiễn về đào tạo các chức danh tư pháp. Việc nghiên cứu thành công đề tài này góp phần vào quá trình hoàn thiện và phát triển công tác đào tạo, bồi dưỡng các chức danh tư pháp theo nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước đã giao cho Học viện Tư pháp.