Giám đốc:

(+84) 024.62873428 ext 106

Tuyển sinh - Đào tạo:

Hà Nội: (+84) 024.62739780

(+84) 024.62873428 (ext 236, 115)

Cơ sở thành phố Hồ Chí Minh:

+84) 02822539104 - 02822539102

Quản trị Website:

(+84) 024.62873428 ext 119

Đăng ký trực tuyến về cung cấp dịch vụ Đảng bộ Học Viện Tư Pháp Công đoàn Học Viện Tư Pháp Đoàn TNCS HCM Học Viện Tư Pháp Chi hội cựu chiến binh Đào tạo luật sư thương mại quốc tế Trung tâm tư vấn pháp luật Danh bạ điện thoại Cơ sở dữ liệu quốc gia về VBPL Văn bản chỉ đạo điều hành

Đang online: 176

Lượt truy cập: 25702294

Hoạt động xúc tiến xây dựng hệ thống công cụ kiểm định chất lượng và bảo đảm chất lượng tại Học viện Tư pháp

Để xúc tiến xây dựng hệ thống kiểm định và bảo đảm chất lượng tại Học viện Tư pháp, trong khuôn khổ hợp tác với Dự án phát triển tư pháp và sự tham gia từ cơ sở (JUDGE, CIDA - Canada), từ ngày 5/12 đến ngày 7/12/2011, Học viện Tư pháp đã cử đoàn công tác do TS. Lê Mai Anh – Phó Giám đốc Học viện dẫn đầu đến khảo sát tại Đại học Luật Hà Nội và Đại học Đà Lạt.
Đoàn đã làm việc với Trung tâm Bảo đảm chất lượng của Đại học Luật Hà Nội, trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm về tổ chức đánh giá trong (tự đánh giá) với các đơn vị của Đại học Luật Hà Nội, chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ Đánh giá ngoài và các vấn đề khác có liên quan đến công tác xây dựng các tiêu chuẩn và quy trình đánh giá hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học của giảng viên. Tại Đại học Đà Lạt, sau phần tiếp xã giao của lãnh đạo Đại học Đà Lạt, Đoàn đã trao đổi với đại diện Ban Giám hiệu, Phòng Khảo thí và kiểm định chất lượng, Phòng Thanh tra đào tạo, Phòng Hợp tác quốc tế… về quy trình đánh giá giảng viên, về cách thức chia sẻ và hỗ trợ giảng viên để giảng viên ủng hộ hoạt động kiểm định chất lượng và xây dựng văn hóa chất lượng tại các cơ sở đào tạo.
Ngày 9 và 10/12, Đoàn công tác cùng với các giảng viên nòng cốt và cán bộ chủ chốt của một số đơn vị trong Học viện đã tham gia Hội thảo “Xây dựng hệ thống công cụ kiểm định chất lượng và bảo đảm chất lượng (QA &QI) tại Học viện Tư pháp”. Chủ trì Hội thảo là PGS.TS Geogre Richardson và PGS.TS Joyce Bainbrige (Đại học Alberta, Canada) và TS. Lê Mai Anh. Các thành viên tham dự đã được chuyên gia Canada giới thiệu những kiến thức hữu ích về đánh giá giảng viên, đánh giá công tác nghiên cứu khoa học, đánh giá công tác hợp tác quốc tế, cơ sở vật chất… Trên cơ sở những kiến thức này, các thành viên tham dự được tổ chức làm việc theo nhóm để tự xây dựng cácpháp công cụ đánh giá một số lĩnh vực thiết yếu của Học viện Tư pháp và các báo cáo tự đánh giá tương ứng. Bộ công cụ đánh giá và báo cáo tự đánh giá dù còn có những hạn chế nhất định với tính chất là những sản phẩm đầu tiên và trong thời gian hạn chế của Hội thảo nhưng đã đem lại cho các cán bộ của Học viện Tư pháp nhận thức được ý nghĩa đặc biệt quan trọng của công tác kiểm định chất lượng và các kỹ năng cơ bản của người làm công tác kiểm định chất lượng để truyền đạt lại cho các cán bộ khác của Học viện Tư pháp trong thời gian tới. Do vậy, đây có thể coi là những kết quả cơ bản đem lại thành công của Hội thảo.
Lê Lan Chi