Giám đốc:

(+84) 024.62873428 ext 106

Tuyển sinh - Đào tạo:

Hà Nội: (+84) 024.62739780

(+84) 024.62873428 (ext 236, 115)

Cơ sở thành phố Hồ Chí Minh:

+84) 02822539104 - 02822539102

Quản trị Website:

(+84) 024.62873428 ext 119

Đăng ký trực tuyến về cung cấp dịch vụ Đảng bộ Học Viện Tư Pháp Công đoàn Học Viện Tư Pháp Đoàn TNCS HCM Học Viện Tư Pháp Chi hội cựu chiến binh Đào tạo luật sư thương mại quốc tế Trung tâm tư vấn pháp luật Danh bạ điện thoại Cơ sở dữ liệu quốc gia về VBPL Văn bản chỉ đạo điều hành

Đang online: 70

Lượt truy cập: 25702856

Tổ chức Hội thảo về xây dựng chương trình thí điểm kiểm định và cải thiện chất lượng đào tạo tại Học viện Tư pháp

Trong 2 ngày 25 và 26/3/2012, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Học viện Tư pháp đã tổ chức Hội thảo về xây dựng chương trình thí điểm kiểm định và cải thiện chất lượng đào tạo tại Học viện Tư pháp. Đây là lần thứ 3 Hội thảo được tổ chức dưới sự tài trợ của Dự án JUDGE (Canada). Tham dự Hội thảo có ông Bill Lockhart - Giám đốc Dự án Judge tại Việt Nam; ông Ma Cẩm Tường Lam - chuyên viên Trung tâm kiểm định chất lượng, Đại học Đà Lạt; PGS. TS Nguyễn Thái Phúc - Giám đốc Học viện Tư pháp; TS. Lê Mai Anh - Phó giám đốc Học viện Tư pháp và nhóm giáo viên nòng cốt của Dự án cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị có liên quan đến hoạt động đào tạo.
Tại Hội thảo, PGS. TS Nguyễn Thái Phúc – Giám đốc Học viện Tư pháp khẳng định sự cần thiết của việc đánh giá kiểm định chất lượng đào tạo trong việc xác định vị trí, chất lượng đào tạo của Học viện Tư pháp trong mối quan hệ với các đơn vị hữu quan. Giám đốc Học viện Tư pháp ghi nhận kết quả của các cuộc Hội thảo là đã tạo ra sự nhận thức thống nhất trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo, đội ngũ giảng viên và chuyên viên của Học viện về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của việc xây dựng các tiêu chí kiểm định, đánh giá chất lượng đào tạo. Giám đốc Học viện cũng đã đưa ra các cam kết thể hiện sự quyết tâm mạnh mẽ của tập thể cán bộ, giảng viên, nhân viên Học viện trong việc xây dựng tiêu chuẩn kiểm định chất lượng. Cam kết đó có ý nghĩa lớn trong việc xác định phương hướng phát triển của Học viện Tư pháp trong thời gian tới. Sự quyết tâm của người đứng đầu Học viện là yếu tố đặc biệt quan trọng để gắn kết, tạo nên sự đồng tâm hợp lực của tập thể cán bộ, giảng viên, nhân viên Học viện trong việc triển khai xây dựng và đặc biệt là thực thi các tiêu chuẩn về đánh giá chất lượng. Ngày hội thảo đầu tiên, các nhóm làm việc đã góp ý cho bản dự thảo 2 về Tuyên ngôn sứ mệnh và tầm nhìn đến năm 2020 của Học viện Tư pháp. Trong ngày hội thảo thứ hai, ông Ma Cẩm Tường Lam chia sẻ các kinh nghiệm trong quy trình xây dựng các tiêu chuẩn kiểm định chất lượng và các nhóm đã thảo luận về các bước tiếp theo của quá trình triển khai kiểm định chất lượng tại Học viện Tư pháp. Kết quả của việc kiểm định được sử dụng sẽ là những công cụ cần thiết để hoàn thiện và nâng cao chất lượng đào tạo, khẳng định vị trí và uy tín của Học viện Tư pháp, định hướng những công việc phải làm trong thời gian tới khi xây dựng Học viện Tư pháp thành Học viện Tư pháp quốc gia.
Sau hai ngày làm việc có hiệu quả cao, Hội thảo đã kết thúc tốt đẹp với sự đánh giá cao của Giám đốc Dự án về tinh thần, ý thức nhiệt tình tham gia công việc của các đại biểu.