Giám đốc:

(+84) 024.62873428 ext 106

Tuyển sinh - Đào tạo:

Hà Nội: (+84) 024.62739780

(+84) 024.62873428 (ext 236, 115)

Cơ sở thành phố Hồ Chí Minh:

+84) 02822539104 - 02822539102

Quản trị Website:

(+84) 024.62873428 ext 119

Đăng ký trực tuyến về cung cấp dịch vụ Đảng bộ Học Viện Tư Pháp Công đoàn Học Viện Tư Pháp Đoàn TNCS HCM Học Viện Tư Pháp Chi hội cựu chiến binh Đào tạo luật sư thương mại quốc tế Trung tâm tư vấn pháp luật Danh bạ điện thoại Cơ sở dữ liệu quốc gia về VBPL Văn bản chỉ đạo điều hành

Đang online: 65

Lượt truy cập: 25701678

Tổ chức tọa đàm “Chia sẻ kinh nghiệm tổ chức hoạt động thực hành nghề trong đào tạo các chức danh tư pháp”

Ngày 07/3/2012, Học viện Tư pháp đã tổ chức Tọa đàm “Chia sẻ kinh nghiệm tổ chức hoạt động thực hành nghề trong đào tạo các chức danh tư pháp”. Đây là hoạt động trong khuôn khổ dự án hợp tác với Hoa Kỳ. Đến dự tọa đàm có Luật sư James Park Taylor – Giám đốc sáng kiến cải cách tư pháp Mansfield, Đại học Montana, Hoa Kỳ. Phía Học viện Tư pháp có bà Lê Mai Anh – Phó giám đốc Học viện Tư pháp; ông Trương Hồng Hải – Giám đốc Trung tâm tư vấn pháp luật, Học viện Tư pháp cùng các giảng viên và học viên của Học viện.
Luật sư James Park Taylor sơ lược lịch sử phát triển tổ chức hoạt động thực hành nghề tại Hoa Kỳ nói chung và hoạt động thực hành nghề tại Đại học Montana nói riêng. Ở Hoa Kỳ, trước khi học luật phải có 1 bằng đại học, tốt nghiệp đại học mới học thêm 3 năm về ngành luật. Tại Đại học Montana, khoảng thời gian 3 năm đó là học thực hành. Đào tạo thực hành nghề tại Hoa Kỳ có đặc trưng là không diễn án mà học viên được trực tiếp gặp thân chủ nhưng chỉ phục vụ mục đích công mà không phục vụ cho các tổ chức kinh tế lợi nhuận. Ý nghĩa của việc đó là nhằm nâng cao tinh thần của sinh viên với xã hội và tạo mối quan hệ tốt với Đoàn luật sư, bên cạnh đó trung tâm thực hành nghề còn giúp cho sinh viên tự chủ và có định hướng cho bản thân. Trung tâm thực hành nghề ở Đại học Montana họat động theo chương trình đào tạo nghề, trong chương trình có 01 học phần đào tạo nghề trên lớp (trong 1 tuần sinh viên giành 2 tiếng trên lớp và 06 tiếng đi thực tập bên ngoài). Tất cả sinh viên Luật năm 3 phải tham gia 4 tín chỉ thực hành nghề và đây là tín chỉ bắt buộc để hoàn thành khóa học tại Trường Đại học Montana.
Ông Phạm Như Hưng – Phó giám đốc Trung tâm tư vấn pháp luật Học viện Tư pháp giới thiệu ngắn gọn trước cử tọa thực trạng hoạt động thực hành nghề tại Học viện Tư pháp. Hoạt động thực hành được hiểu là các hoạt động như: Đi thực tế: Học viên đi đến Tòa án, Viện kiểm sát, Văn phòng Luật sư, Văn phòng Công chứng; Thực hành: được tổ chức thông qua diễn án; Thực tập: Học viên về làm việc tại các cơ quan tư pháp ở địa phương; Tập sự: Kết thúc thời gian đào tạo ở HVTP, học viên phải thông qua thời gian tập sự (thử việc), quy định này không bắt buộc trong thời gian học.
Các đại biểu tham dự Tọa đàm đã trao đổi và tìm hiểu nhiều khía cạnh của hoạt động thực hành nghề tại Hoa Kỳ và trường Đại học Montana. Từ những kinh nghiệm đào tạo thực hành tại Hoa Kỳ và cụ thể là Trường Đại học Montana, Học viện Tư pháp có thể học tập và áp dụng phù hợp với hoạt động thực hành nghề trong đào tạo các chức danh tư pháp tại Việt Nam. Hiện nay, Học viện Tư pháp đang khẩn trương nghiên cứu thành lập Trung tâm bồi dưỡng luật sư hội nhập, có những đối tác như trường Đại học Montana và cá nhân Luật sư James Park Taylor là rất cần thiết.