Đang online: 81

Lượt truy cập: 25650365

Cơ cấu - tổ chức

Cơ cấu tổ chức:
- Trưởng phòng và các Phó trưởng phòng;
- Các viên chức chuyên môn nghiệp vụ.
 
     
PHÒNG ĐÀO TẠO

CÔNG TÁC HỌC VIÊN
Trần Minh  Tiến Trưởng phòng
Uông Thị  Hà P.Trưởng phòng
Nguyễn Thế Anh Chuyên viên
Chu Thành Công Chuyên viên
Trần Thị  Hiên Chuyên viên
Nguyễn Mai Hương Chuyên viên
Dương Thị Thu Huyền Nhân viên phục vụ
Đàm Thị  Uyên Chuyên viên
Phạm Thị Ngọc Thảo Chuyên viên