Đang online: 183

Lượt truy cập: 13987206

Cơ cấu - tổ chức

Cơ cấu tổ chức:
- Trưởng phòng và các Phó trưởng phòng;
- Các viên chức chuyên môn nghiệp vụ.

Đội ngũ cán bộ, viên chức:
ĐƠN VỊ HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ
PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
Phạm Thị Hà Trưởng phòng
Ngô Thị Bích Vân Kế toán viên chính
Vũ Thị Minh Huệ Kế toán viên
Vũ Thị Thanh Mai Thủ quỹ
Hà Thanh Huyền Kế toán viên
Đỗ Hải Yến  Kế toán viên