Đang online: 652

Lượt truy cập: 22626122

Cơ cấu - tổ chức

Cơ cấu tổ chức, biên chế và số lượng người lao động
1. Cơ cấu tổ chức của Phòng Hành chính, Tổng hợp và Đối ngoại
a) Trưởng phòng và Phó Trưởng phòng;
b) Viên chức và người lao động.
2. Biên chế và số lượng người lao động của Phòng
a) Biên chế của Phòng Hành chính, Tổng hợp và Đối ngoại là số viên chức trong biên chế sự nghiệp của Học viện Tư pháp;
b) Số lượng người lao động của Phòng Hành chính, Tổng hợp và Đối ngoại là số người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và Nghị định số 05/2015/NĐ-CP của Chính phủ;
c) Biên chế và số lượng người lao động của Phòng Hành chính, Tổng hợp và Đối ngoại do Giám đốc Học viện giao.
Đội ngũ cán bộ viên chức:
ĐƠN VỊ HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ
PHÒNG HÀNH CHÍNH – TỔNG HỢP VÀ ĐỐI NGOẠI
 
Nguyễn Thị Phong Lan Phó Trưởng phòng (PTr)
Đào Đức Thịnh Chuyên viên
Đào Đình Anh Chuyên viên
Lê Thị Thanh Hằng Chuyên viên
Nguyễn Kim Ngọc Chuyên viên
Nguyễn Thị Trang Chuyên viên
Vũ Thị Hằng Chuyên viên
Hoàng Thanh Bình Kỹ thuật viên lưu trữ
Trịnh Thị Hà Nhân viên văn thư
Mai Thị Thu Huyền Nhân viên phục vụ
Nguyễn Mạnh Tuấn Chuyên viên