Thông báo chiêu sinh Lớp bồi dưỡng kỹ năng chuyên sâu về xử lý vi phạm hành chính

13/03/2019

Lớp tại Hà Nội khai giảng vào ngày 06/5/2019. Lớp tại Đà Nẵng khai giảng vào ngày 21/5/2019. Lớp tại thành phố Hồ Chí Minh khai giảng vào ngày 04/6/2019

Thông báo tuyển sinh Lớp đào tạo nghề công chứng khóa 22 tại Hà Nội

13/02/2019

Nhận hồ sư xét tuyển đến hết ngày 30/3/2019

Thông báo tuyển sinh Lớp đào tạo nghề Luật sư khóa 20 tại Hà Nội

12/02/2019

Hạn nhận hồ sơ: Hết ngày 20/3/2019