Tuyển sinh Lớp bồi dưỡng chuyên sâu nâng cao kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ công tác pháp chế về quản lý, sử dụng, giải quyết tranh chấp, khiếu kiện trong lĩnh vực đất đai cho doanh nghiệp

BỘ TƯ PHÁP
HỌC VIỆN TƯ PHÁP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 1067/TB- HVTP Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2017
 
THÔNG BÁO
Về việc chiêu sinh Lớp bồi dưỡng chuyên sâu nâng cao kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ công tác pháp chế về quản lý, sử dụng, giải quyết tranh chấp, khiếu kiện trong lĩnh vực đất đai cho doanh nghiệp
 
 
   
Theo Kế hoạch triển khai các hoạt động năm 2017 của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020 (sau đây viết tắt là Chương trình 585), Học viện Tư pháp được Ban Quản lý Chương trình 585 giao thực hiện hoạt động tổ chức Lớp bồi dưỡng chuyên sâu nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ công tác pháp chế về quản lý, sử dụng, giải quyết tranh chấp, khiếu kiện trong lĩnh vực đất đai để phòng ngừa tranh chấp rủi ro cho doanh nghiệp. Học viện Tư pháp chiêu sinh Lớp học cụ thể như sau:
1. Mục đích:
Việc tổ chức lớp học nhằm mục đích bồi dưỡng, nâng cao kiến thức chuyên môn, kỹ năng, nghiệp vụ về:
- Về quan hệ đất đai; thẩm quyền của các bên trong quan hệ quản lý, sử dụng đất đai; về việc quản lý, sử dụng đất đai; về bồi thường, giải phóng mặt bằng khi bị thu hồi đất.
- Về soạn thảo, đàm phán, ký kết hợp đồng thuê đất, hợp đồng hợp tác kinh doanh có liên quan đến đất đai như góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất, tài gắn liền với đất; về giải quyết tranh chấp, khiếu kiện liên quan đến đất đai.
- Trao đổi kinh nghiệm, giải quyết tình huống và đưa ra các giải pháp nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, những bất cập phát sinh trong hoạt động của doanh nghiệp liên quan đến lĩnh vực đất đai để hạn chế rủi ro, phòng ngừa tranh chấp, khiếu kiện cho doanh nghiệp.
2. Đối tượng tham gia bồi dưỡng
Lãnh đạo doanh nghiệp và cán bộ làm công tác pháp chế, quản lý đất đai, thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo trong các doanh nghiệp.
3. Nội dung chương trình bồi dưỡng: (xin xem phụ lục chi tiết kèm theo).
4. Giảng viên và phương pháp giảng dạy                      
4.1. Giảng viên giảng dạy
Giảng viên giảng dạy cho lớp bồi dưỡng là đội ngũ giảng viên của Học viện Tư pháp, các thẩm phán của Tòa án có năng lực, trình độ, có kiến thức, có kinh nghiệm thực tiễn, có phương pháp giảng dạy tích cực đã tham gia giảng dạy nhiều năm cho các lớp thẩm phán, luật sư của Học viện Tư pháp.
4.2. Phương pháp giảng dạy
Phương pháp giảng dạy cho lớp học là các phương pháp giảng dạy tích cực, lấy người học làm trung tâm như làm việc nhóm, giảng dạy bằng các hồ sơ thực tiễn đã bị khiếu kiện tại Tòa án để khắc phục được những sai sót trong thực tiễn quản lý, sử dụng, hợp tác, kinh doanh liên quan đến đất đai cho doanh nghiệp.
5. Thời gian, địa điểm học:
Thời lượng bồi dưỡng: 4 ngày, trong đó chương trình 585 tài trợ 01 ngày.
Thời gian và địa điểm tổ chức lớp học như sau: Từ ngày 24/10/2017 đến ngày 27/10/2017, khai giảng vào hồi 08h00’ ngày 24/10/2017; đón tiếp học viên từ 14h00’ đến 17h00’ ngày 23/10/2017 tại địa điểm tổ chức lớp học: Khách sạn Thiên Hải - Số 306 Khánh Yên, Phố Mới, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.
6. Kinh phí tổ chức lớp học
Chương trình 585 tài trợ kinh phí cho Lớp học 01 ngày. Kinh phí tham gia lớp học 3 ngày còn lại là 2.000.000 đồng/người (Hai triệu đồng một người). Học viên tham gia Lớp bồi dưỡng nộp học phí theo một trong các phương thức sau:
+ Bằng tiền mặt: Nộp khi làm thủ tục nhập học.
+ Bằng chuyển khoản: Chuyển khoản trước khi nhập học vào tài khoản của Học viện Tư pháp số 1410206021831 tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam, CN Mỹ Đình, Hà Nội (đề nghị ghi rõ nội dung là học phí Lớp bồi dưỡng chuyên sâu về quản trị, sử dụng và giải quyết tranh chấp đất đai cho doanh nghiệp từ ngày 25/10/2017 đến ngày 27/10/2017). Khi nhập học mang theo giấy nộp tiền vào tài khoản để làm thủ tục.
7. Đăng ký học và thông tin liên hệ
7.1. Đăng ký chỗ ở
Học viên tham gia lớp học có nhu cầu đăng ký chỗ ở liên hệ với Khách sạn Thiên Hải - Số 306 Khánh Yên, Phố Mới, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai; điện thoại: 0214 3832 999; 0932320996 (Huyền)
7.2. Đăng ký tham gia lớp học và liên hệ
Học viện Tư pháp trân trọng đề nghị các cơ quan, tổ chức sao gửi Thông báo chiêu sinh này tới các đơn vị thành viên và thông báo rộng rãi để cán bộ, người lao động có nhu cầu đăng ký tham gia lớp học và lập danh sách (theo mẫu gửi kèm) gửi về Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ - Học viện Tư pháp, phố Trần Vĩ, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy,  thành phố Hà Nội trước ngày 15/10/2017 (gửi trước danh sách vào địa chỉ email: ttbdcb@moj.gov.vnhocvientuphap.bdcb@gmail.com).
Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ với: Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ
Điện thoại: 024.62.873.428 (ext 228); Fax: 024.62.740.999;  Di động: 0912.029.216 (Đ/c Trương Thế  Côn – Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ).
Email: ttbdcb@moj.gov.vnhocvientuphap.bdcb@gmail.com.
Xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm và phối hợp của Quý Cơ quan.

Nơi nhận:

- Các Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty; 
- Lưu: VT, BDCB.
 
GIÁM ĐỐC
 
 
 
 
 
 

TS. Đoàn Trung Kiên

 

 
BỘ TƯ PHÁP
HỌC VIỆN TƯ PHÁP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
 
PHỤ LỤC CHƯƠNG TRÌNH VÀ GIẢNG VIÊN GIẢNG DẠY
Lớp bồi dưỡng chuyên sâu nâng cao kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ công tác pháp chế về quản lý, sử dụng, giải quyết tranh chấp, khiếu kiện trong lĩnh vực đất đai cho doanh nghiệp
 
STT Tên chuyên đề Thời lượng Giảng viên giảng dạy
1 Quan hệ đất đai và quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng, quyền, nghĩa vụ của người sử dụng, quản lý đất đai:
- Một số vấn đề cơ bản trong quan hệ pháp luật về đất đai.
- Về quyền, nghĩa vụ của người sử dụng đất;
- Về việc thừa kế, tặng cho ... liên quan đến đất đai.
- Về quyền và trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai;
- Về việc giao đất; quản lý, sử dụng đất; cho thuê đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; chuyển đổi mục đích sử dụng đất.
- Về công tác lập quy hoạch sử dụng đất;
- Về việc thu hồi, bồi thường, tái định cư;
- Về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ....
30 tiết - PGS.TS. Nguyễn Quang Tuyến – Phó Trưởng khoa Khoa Pháp luật Kinh tế kiêm Trưởng bộ môn, môn Pháp luật Đất đai - Trường Đại học Luật Hà Nội.
- PGS.TS. Nguyễn Minh Hằng – Trưởng khoa, Khoa Đào tạo luật sư, Học viện Tư pháp
- ThS. Nguyễn Thu Hương – Phó Trưởng khoa, Khoa Đào tạo thẩm phán – Học viện Tư pháp (Nguyên là Chánh tòa Hành chính -Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc).
2 Kỹ năng soạn thảo, đàm phán, ký kết hợp đồng liên quan đến đất đai như hợp đồng thuê đất, hợp đồng hợp tác kinh doanh, hợp đồng góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất, tài gắn liền với đất.
3 - Kỹ năng tham gia giải quyết tranh chấp, khiếu kiện liên quan đến đất đai theo thủ tục hành chính tại UBND và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND các cấp.
- Kỹ năng tham gia giải quyết tranh chấp, khiếu kiện liên quan đến đất đai theo thủ tục tố tụng hành chính tại Tòa án.
- Kỹ năng tham gia giải quyết tranh chấp, khiếu kiện liên quan đến đất đai theo thủ tục dân sự tại Tòa án.
4 Thực hành tình huống và trao đổi kinh nghiệm, đưa ra các giải pháp nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, những bất cập phát sinh trong hoạt động của doanh nghiệp liên quan đến lĩnh vực đất đai để hạn chế rủi ro, phòng ngừa tranh chấp, khiếu kiện cho doanh nghiệp.