Thông báo tuyển sinh lớp đào tạo nghề công chứng khoá 20 lần 2 tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh