Thông báo tuyển sinh lớp đào tạo nghề luật sư khoá 19 và lớp đào tạo nghề công chứng khoá 20 tại Thái Nguyên