Thông báo về việc đăng ký tham dự lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ luật sư với chuyên đề “Trọng tài và hòa giải thương mại: Xu hướng và cơ hội”

Ngày 09/11/2018, Học viện Tư pháp chủ trì, phối hợp với Câu lạc bộ Luật sư Thương mại Quốc tế tổ chức lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ luật sư tại Hà Nội, cụ thể như sau:
          + Địa điểm: Hội trường 1, Tầng 7 Tòa nhà VCCI, 9 Đào Duy Anh, Hà Nội.
          + Thời gian: 13h30 - 17h30 ngày 9/11/2018 (Thứ Sáu).
          - Để đăng ký tham gia, xin vui lòng cung cấp đầy đủ thông tin: Họ tên, Email, Số điện thoại, Tên đơn vị công tác, Thông tin thẻ luật sư và gửi vào hộp thư: info@vblc.com.vn.
          Luật sư tham dự khoá bồi dưỡng sẽ được cấp Giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư do Học viện Tư pháp cấp. Thời gian tham dự khoá bồi dưỡng được tính vào thời gian tham gia bồi dưỡng bắt buộc theo Thông tư 10/2014/TT-BTP ngày 07/4/2014 của Bộ trưởng quy định nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ của Luật sư
.
          Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: Ms Yến; Điện thoại:  097 360 3942;  Email:
info@vblc.com.vn.
          Chi tiết chương trình xem tại tập tin đính kèm./.