Thông báo tuyển sinh lớp đào tạo nghề thừa phát lại khoá 4 tại Hà Nội

Xem chi tiết nội dung thông tin trong tập tin đính kèm
Tải Phiếu đăng ký xét tuyển tại đây
Tải Sơ yếu lý lịch tại đây