Thông báo tuyển sinh lớp đào tạo nghề đấu giá khóa 11 năm 2019 tại TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết thông tin "THÔNG BÁO TUYỂN SINH" và "Danh sách ứng viên đã nộp hồ sơ đăng ký nhưng chưa đủ điều kiện hồ sơ" tại tập tin đính kèm
Mẫu hồ sơ đăng ký xét tuyển
Mẫu đơn xác nhận thời gian công tác