Thông báo kết quả bài thi vấn đáp và danh sách trúng tuyển Lớp đào tạo nghề luật sư chất lượng cao khóa 1 năm 2019 tại Hà Nội

Xem chi tiết nội dung thông tin trong tập tin đính kèm