Thông báo tuyển sinh Lớp đào tạo chung nguồn thẩm phán, kiểm sát viên, luật sư khóa 4 tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết nội dung thông tin trong tập tin đính kèm