Thông báo tuyển sinh lớp đào tạo nghề đấu giá khóa 12, công chứng khóa 23, thừa phát lại khóa 5, luật sư khóa 22 tại Hà Nội và Tp Hồ Chí Minh

Xem chi tiết nội dung thông tin trong tập tin đính kèm